Routeplanner Melkvee 2.0: een succesvolle strategische beslissingstool vraagt om opschaling

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe kunnen we voor melkveehouders de te maken strategische bedrijfsbeslissingen (groei, jongvee-opfok, mestafzet etc.) nog beter helpen onderbouwen op maat van het bedrijf en in een wijzigende markt- en maatschappelijke context? ILVO maakte eerder al een eerste versie van een wetenschappelijk gefundeerde beslissingstool voor deze sector. De ambitie van het project ROUTEPLANNER MELKVEE 2.0 is om de bestaande tool nog gebruiksvriendelijker, meer trefzeker en breder in gebruik te maken. We schalen de bestaande Routeplanner Melkvee dus op en maken hem ook complementair met andere bestaande tools.


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers vertrekken opnieuw van de succesvolle participatieve aanpak uit de bestaande Routeplanner ervaringen. Tijdens de ontwikkeling wordt de ‘Routeplanner Melkvee 2.0’ continu afgetoetst met de sector. Koppelingen met bestaande databanken en integratie in bestaande advisering geven een versterkend effect aan bestaande adviseringsinitiatieven. 


Relevantie/Valorisatie

Melkveebedrijven zijn soms geconfronteerd met dalende marges en zeker ook met toegenomen maatschappelijke verwachtingen qua duurzaamheid. Door economie, sociale dimensie en milieu in een planningstool te integreren, worden de handvaten aangereikt om vertrekkende van de specifieke bestaande bedrijfssituatie net die keuzes naar leefbaarheid, een beter leven voor de melkveehouder en het gezin en substantiële milieu- en klimaatwinst beter af te wegen.


Financiering
Achten bvba - Liba
BNP Paribas Fortis NV
HBB vzw
Milk@vice
United Experts - DLV
Vlaams Agrarisch Centrum
Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen
Zoetis SA
AcroniemROUTEPLANNER MELKVEE 2.0
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/25

Vlaamse Disciplinelijst

  • Strategisch management

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.