Ruimtelijk-economische analyse van de bedrijvigheid binnen het agrarisch gebied van de provincie Antwerpen

 • Verhoeve, An (Projectbegeleider)
 • Van den Haute, Fanny (Voormalig Onderzoeker)
 • Kerselaers, Eva (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Welke bedrijven zijn actief op het Antwerpse platteland? Is de locatie van deze ondernemingen gekoppeld aan de nabijheid van steden of woonkernen of andere plattelandskenmerken? In dit project maakt ILVO een ruimtelijk-economische analyse van de bedrijvigheid binnen het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Deze inventarisatie van de rurale bedrijvigheid moet toelaten de diversiteit aan economische functies binnen het agrarisch gebied in beeld te brengen. Hierbij hebben we een dubbel doel voor ogen: een inventarisatie van alle huidige (agrarisch en niet-agrarische) ondernemingen en vervolgens een visualisering en analyse van het ruimtelijke spreidingspatroon van deze bedrijven.

  Onderzoeksaanpak
  De inventaris van bedrijvigheid in agrarisch gebied steunt op een methodiek die ontwikkeld werd in voorafgaand onderzoek (Verhoeve en De Roo, 2008). Eerst worden alle huidige ondernemingen, inclusief de niet-agrarische activiteiten, gevestigd binnen de agrarische gebieden van de provincie in kaart gebracht.  Voor de analyse van het ruimtelijk spreidingspatroon van deze rurale bedrijvigheid wordt de inventaris van rurale bedrijvigheid getoetst aan andere datalagen. Op deze manier gaan we na of er verklarende verbanden zijn tussen het voorkomen van specifieke bedrijvigheid en bepaalde plattelandskenmerken, zoals de nabijheid van steden of woonkernen. Deze methode is gebaseerd op een GIS-matige analyse van een aantal bestaande datasets. De analyse van het ruimtelijk spreidingspatroon gebeurt door combinatie en analyse van datalagen in GIS.

  Relevantie/Valorisatie
  Deze opdracht kadert binnen de opmaak van de landbouw- en plattelandskaarten door de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen. De ruimtelijk-economische analyse zal verschillende kaarten opleveren. De basiskaart zal een overzicht geven van de locatie van ondernemingen. Afgeleide kaarten zullen ook inzicht geven in de verschillende types activiteit, alsook relaties met andere plattelandskenmerken. Deze kaarten zullen de basis vormen voor de opmaak van de landbouw- en plattelandskaarten van de provincie Antwerpen.
  AcroniemAGRAPEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/1331/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.