Samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? Hoe kunnen we een biologisch speenvoeder formuleren en produceren dat beter door de biggen wordt opgenomen, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork. Vragen waarover ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer zich buigen binnen de operationele groep BioBIG. Meerdere biologische varkenshouders en veevoederfabrikanten geven aan dat de biologische speenvoeders minder smakelijk lijken te zijn en dat ze een hoger aandeel eiwit bevatten dan de speenvoeders in de gangbare varkenshouderij. Het gevolg is dat de biggen er rond het spenen te weinig van eten en dat ze vatbaarder zijn voor infecties.


Onderzoeksaanpak

Allereerst inventariseren we verbeterpaden om de samenstelling en smakelijkheid van biologisch speenvoeder te optimaliseren. Hierbij worden de relevante (praktijk)kennis en resultaten uit internationaal (bio-)onderzoek over de voederstrategie gebundeld. Doel is om biologisch speenvoeder te formuleren en te produceren met een verhoogde smakelijkheid, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biggen en binnen een bepaalde prijsvork. We testen de geproduceerde speenvoeders uit bij de deelnemende varkenshouders. Naast het optimaliseren van de speenvoedersamenstelling en -strategie worden ook de kritische punten en succesfactoren aangaande het speenmanagement op de biologische bedrijven in kaart gebracht via een enquête en bedrijfsbezoek bij de deelnemende varkenshouders.


Relevantie/Valorisatie

Door concrete verbeterpaden qua speenvoedersamenstelling te implementeren en door de kritische factoren in het speenmanagement aan te pakken zijn de biologische varkenshouders in staat om hun biggen efficiënter (o.a. toename van de gezondheidsstatus en de technische prestaties, en een lagere voederkost i.f.v. geproduceerde aantal kg big) te spenen. 


Financiering
Molens Dedobbeleer
Vlaamse Overheid Departement L&V

Externe partner(s)
BioForum Vlaanderen
CCBT
Molens Dedobbeleer
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
Varkensloket
AcroniemBIOBIG
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/1931/01/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Agrarische veeteelt
  • Voeding voor landbouwdieren