Schimmels en mycotoxines in kuilvoeder

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het doel van deze multidisciplinaire studie is om methodes te ontwikkelen die toelaten om schimmels en hun mycotoxines te detecteren, te identificeren en te kwantificeren in kuilvoeder. Schimmels kunnen aanwezig zijn op maïsplanten in het veld (vooroogst) of groeien op of in het maïskuilvoeder zelf (bijvoorbeeld bij blootstelling van de kuil aan zuurstof). Naast bederf kunnen deze schimmels ook mycotoxines produceren die een gevaar inhouden voor het dier (groei, immuniteit, vruchtbaarheid, vertering, …) wanneer het besmet kuilvoeder krijgt. De (snelle en betrouwbare) detectie van mycotoxines in kuilvoer is een belangrijke stap in het nemen van maatregelen, die uiteindelijk een verbeterend effect zullen hebben op het welzijn, de gezondheid en de productie van de dieren.

  Onderzoeksaanpak
  We nemen praktijkstalen van kuilvoeder op verschillende landbouwbedrijven. We zoeken naar een geschikt isolatie- en telmedium voor schimmels aanwezig in kuilvoeder. Daarnaast ontwikkelen we moleculaire methodes om schimmelsoorten te identificeren en te karakteriseren, én een chemische analysemethode die toelaat om verschillende mycotoxines te detecteren en te kwantificeren in maïskuilvoeder, meer bepaald een “Ultra High Performance Liquid Chromatography-tandem mass spectrometric“ (UHPLC-MS/MS) methode. Via deze multidisciplinaire aanpak komen we tot betrouwbare en snelle methodes om schimmels en mycotoxines in maïskuilvoeder op te sporen.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoek heeft een duidelijke methodologische vooruitgang opgeleverd, en het heeft de kennis over de in maïskuilvoeder aanwezige schimmels en mycotoxines vergroot. Er is een UHPLC-MS/MS methode op punt gesteld die het mogelijk maakt om meer dan 20 verschillende mycotoxines tegelijkertijd te detecteren en te kwantificeren in maïskuilvoeder. DRBC, Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol is het meest geschikte medium voor het bestuderen van de schimmels aanwezig in gefermenteerd kuilvoeder. De identificatie van de schimmels geeft aan dat Penicillium paneum, Penicillium roqueforti en Aspergillus fumigatus de meest voorkomende schimmels zijn in kuilvoeder. Daarnaast hebben we ook in mindere mate Penicillium carneum, Aspergillus versicolor, Aspergillus niger, Monascus, Paecilomyces, Trichoderma, Fusarium, Alternaria en andere teruggevonden.
  AcroniemKUILVOEDER
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/10

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.