Screening and Physiological Characterization of Lime-induced Iron Deficiency Chlorosis (IDC) Tolerance in Rhododendron Genotypes

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het project RHODOLIME is een project dat mikt op een onderzoekstool voor een efficiëntere, snellere veredeling van de populaire tuinplant  Rododendron (Rhododendron spp.). Deze plant vereist een zure bodem ( met een lage pH-waarde 4,5 tot 6) om goed te kunnen gedijen. Omdat een lage bodem pH in niet veel tuinen voorkomt, is het interessant rododendron-types te ontwikkelen die zijn aangepast aan een hogere pH, zoals die voorkomt in de gemiddelde tuin. Veredeling en selectie kan leiden tot de ontwikkeling van aangepaste rododendron-types. Om gericht te kunnen selecteren naar verbeterde rododendrons is een goede testmethode vereist. Daarnaast kan een antwoord op de vraag waarom rododendron een zure bodem verkiest de ontwikkeling van rododendrons voor hogere pH ondersteunen.

Onderzoeksaanpak
Om te kunnen selecteren naar rododendron genotypes die ook op een minder zure bodem kunnen groeien wordt een biotoets ontwikkeld. De bedoeling is om reeds in het zaailingstadium de selectie naar geschikte genotypes te kunnen uitvoeren. Om gericht kruisingen te kunnen maken waaruit zaailingen voortkomen die het goed doen op een bodem met hogere pH, worden ook de ouderplanten getest. Ook het achterliggend mechanisme wordt ontrafeld. Er zijn aanwijzingen dat de ijzer en calcium-opname van de plant betrokken zijn. Bij een wijziging van de pH gaat de opname van deze elementen immers wijzigen. In bodems met hogere pH komt meer calcium voor, er wordt beweerd dat rododendron niet van kalkrijke bodems houdt omdat de opname van ijzer hierdoor wordt gehypotheceerd. De testen worden ontwikkeld en uitgevoerd in plantenweefselteelt en vervolgens gevalideerd voor rododendronplanten in teeltomstanidigheden.

Relevantie/Valorisatie
Rododendron is een zeer belangrijke tuinplant. Ook in Vlaanderen is de plant populair als teelt en voor het gebruik als bloeiende struik in de tuin. Vlaamse bedrijven produceren jaarlijks miljoenen rododendron jongplanten die wereldwijd worden verkocht.  De ontwikkeling van rododendrons die ook bruikbaar zijn in niet-zure bodems zorgt voor een verruiming van het gebruik, wat kan zorgen voor een grotere afzetmarkt. Ook de potazalea is een rododendron die houdt van een zure bodem. De in dit project verkregen resultaten kunnen daarom ook implicaties hebben voor de kennis, teelt en veredeling van de potazalea. Met een jaarlijkse productie van 35 miljoen exemplaren is de potazalea de belangrijkste sierplant in Vlaanderen.
AcroniemRHODOLIME
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/1631/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.