Selectie tegen berengeur als duurzaam alternatief voor castratie van biggen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het houden van intacte beren is één van de alternatieven voor de castratie van biggen. ILVO stelde eerder vast dat er verschillen optreden tussen praktijkbedrijven. Er zijn er die intacte beren produceren (bijna) zonder dat er beren tussen zitten met berengeur. Elders treedt de berengeur wel op bij een aantal intacte beren. ILVO onderzoekt samen met onderzoekspartner K.U. Leuven in welke mate genetische selectie soelaas kan brengen. Wij beantwoorden de vraag of (1) de zoötechnische prestaties aanvaardbaar zijn, (2) of er geen ongewenste neveneffecten optreden qua sociaal gedrag – en bijgevolg het welzijn van de varkens en (3) of karkas- en vleeskwaliteit  even hoog blijven. ILVO-DIER maakt de vergelijking tussen dieren met merker (op berengeur) en dieren zonder merker.

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste luik detecteert de onderzoekspartner door middel van een literatuurstudie en associatiestudie in de zuivere lijnen en rassen waarmee wordt gewerkt in Vlaanderen, een moleculair-genetische merker die geassocieerd is met berengeur. Op ILVO-DIER worden door middel van een selectie-experiment de beren en zeugen met gunstig genotype voor de merker vergeleken met beren en zeugen met een ongunstig genotype voor de merker. De betreffende genetische merker wordt op die manier gevalideerd (reductie van berengeur in de eerste groep). Verder vergelijkt ILVO-DIER zowel zoötechnische prestaties als karkas- en vleeskwaliteit. De onderzoekers verwachten dat het houden van beren een aangepast management vraagt aangezien intacte beren meer agressief en seksueel gedrag vertonen dan bargen. De vraag stelt zich in welke mate dit wijzigt door genetische selectie tegen berengeur.

  Relevantie/Valorisatie
  Castratie van biggen staat onder druk. Behalve de alternatieven, verdoofde castratie en immunocastratie, onderzoeken wetenschappers een alternatieve methode die op lange termijn duurzaam is. Als methodologie voor de toekomst wordt selectie tegen berengeur aanvaard door het brede publiek. De voordelen zijn velerlei. De varkenshouders besparen op arbeidstijd. Aangezien beren betere zoötechnische prestaties leveren dan bargen kan het rendement verhogen. De vleessector krijgt een grotere verwerkingszekerheid omdat het aanbod van karkassen met berengeur beperkt blijft. De slager en de klant kunnen varkensvlees (ver)kopen in het besef dat het welzijn van de dieren (geen castratie meer) is gevrijwaard. De resultaten van het project worden verspreid via wetenschappelijke publicaties, voordrachten en vulgariserende artikels. Gunstige resultaten maken een grote kans op directe implementatie in de varkenssector.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  KULeuven - Dept. Biosystemen
  AcroniemCASSEL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/0931/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.