Semi-pelagische visserij en de rol van het zoöplankton in de Noordzee

 • Hostens, Kristian (Projectverantwoordelijke)
 • Van Ginderdeuren, Karl (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Wat is het belang van het pelagische ecosysteem en de rol van het zoöplankton in het Belgisch deel van de Noordzee? Door overbevissing is er een wereldwijde evolutie van een demersaal gedomineerd (met de zeebodem geassocieerd) systeem (en dito sleepnetvisserij) naar een systeem met vooral (semi-)pelagische (in de waterkolom levende) vissoorten. Daarnaast is er, mede door de huidige klimaatsveranderingen, een opmars van kwallen en andere laag-trofische planktivore pelagische soorten. Onderzoek naar de mate waarin deze trend zich in de (zuidelijke) Noordzee voordoet is sterk aangewezen.

  Onderzoeksaanpak
  We bepalen de ruimtelijke en temporele verspreiding van het zoöplankton en de pelagische vissen in het Belgisch deel van de Noordzee aan de hand van maandelijkse staalnames. We brengen het dieet van de meest voorkomende (commerciële) pelagische vissen in kaart. We maken een inschatting van de rol van de pelagische vissen als voedselbron voor zeevogels. Op die manier ontrafelen we het pelagisch voedselweb van het Belgisch deel van de Noordzee.

  Relevantie/Valorisatie
  Om een duurzame strategie uit te werken voor de Vlaamse visserijsector moet rekening worden gehouden met een diversificatie van de visserijmethodes, inclusief het zoeken naar nichevisserijen en het beter benutten van andere mariene levende rijkdommen. In het pelagische voedselweb speelt het zoöplankton een cruciale rol als stapelvoedsel voor hogere trofische niveaus. Een betere kennis over de ruimtelijke en temporele verspreiding van het zoöplankton, in relatie tot de aanwezigheid van pelagische vissoorten en zeevogels is nodig om het belang van het pelagische ecosysteem en de mogelijkheden van een (semi-)pelagische visserij in de Noordzee te kunnen inschatten.
  AcroniemPELAGICS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.