Slim Innoveren in de landbouw - Hoe Netwerken?

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project omtrent lerende netwerken bouwde verder op eerder onderzoek, dat op het belang wees van ondersteuning van de land- en tuinbouwbedrijven, wanneer ze via netwerken mikken op effectieve innovaties. Doel van deze studie was om via 2 cases een bruikbaar en beproefd draaiboek te maken dat (startende) netwerken ondersteunt om innovaties te realiseren. De onderzoeksvraag luidt:  Hoe kunnen we een betere afstemming realiseren tussen de behoefte van landbouwers aan netwerking en het bestaande aanbod aan netwerken?

  Onderzoeksaanpak
  Het uitbouwen en onderhouden van een goed netwerk of samenwerkingsverband is niet eenvoudig, en is een tijdsintensief proces. Bestaande kennis en ervaring werd gebundeld en toegepast binnen 2 centrale cases of praktijktests, nl. (1) de valorisatie van hennep en miscanthus (vezel/zaad), en (2) de oprichting van producentenorganisaties in de melkveehouderij.

  Relevantie/Valorisatie
  Om landbouwers bij dit proces te ondersteunen, werd de brochure ‘Slim innoveren in de landbouw’ ontwikkeld, waarin de belangrijkste aandachtspunten voor optimaal gebruik van netwerken in elke fase van het innovatieproces zijn gebundeld. Bij elk van deze fasen is er nood aan andere kennis en andere netwerkpartners. Stap voor stap biedt deze brochure informatie in de vorm van concrete to do’s, handige tips en verdere verduidelijking aan de hand van praktijkvoorbeelden. Goede afspraken, een open communicatie, en een bekwame begeleider of facilitator - al dan niet extern – voor ondersteuning van het netwerk, vormen hierbij een rode draad, en zijn cruciaal voor een succesvol innovatieproces.
  AcroniemNETWERK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1430/09/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.