Smart Farming 4.0 - IN4.0 ready hyperspectraal beeldverwerkingsplatform toegepast op ziekte detectie in landbouw en fruitteelt

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe vroeger en plaatsspecifieker de landbouwer plantenziektes op de akker kan detecteren, des te sneller en plaats-efficiënter kan hij deze met (minder) gewasbescherming corrigeren. In het project 'Proeftuin Smart Farming 4.0' hebben de onderzoekers twee plantenziekte-cases gekozen waarbij ze de digitale beeldherkenning en de diagnostische interpretatie op een praktijkniveau  brengen. Concreet is gekeken naar alternaria (een schimmelziekte) in de aardappelteelt en naar bacterievuur in de appel- en perenteelt. Voor beide ziekten zijn nog heel vaak manuele veldinspecties uitgevoerd.


 


Onderzoeksaanpak

Om de mogelijkheden van hyperspectrale camera’s te bekijken is een demonstrator op maat gemaakt voor de specifieke teelten en ziektes, zowel op een drone als op een tractorplatform. Aan de hand van proefvelden en demonstraties met het hyperspectraal beeldverwerkingsplatform is hun respectievelijke performantie in de use-cases aangetoond. De kritische stapsgewijze co-creatieve aanpak is essentieel gebleken om een bredere doorbraak en het uiteindelijke gebruik ervan in de landbouw te bewerkstelligen.


Relevantie/Valorisatie

Voor de betrokken landbouwsectoren en de pioniers daarin, net als voor de betrokken onderzoekers en ontwikkelaars blijkt het leerzaam om de typische proeftuin-stappen te doorlopen en dus te participeren bij de metingen, veranderingen en bijsturingen. Via de demonstraties zijn de praktische mogelijkheden en voordelen van een hyperspectraal beeldverwerkingsplatform in beide uitdagende cases getoond. De ontwikkelde modellen en processen worden nu verder uitgewerkt in vervolgprojecten om het binnen de dronesector en de landbouwsector te verankeren en uiteindelijk uit te monden in praktijkgerichte adviezen voor landbouwers.


 

AcroniemPROEFTUIN SMART FARMING 4.0
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1931/03/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.