Smart Growers

  • Vangeyte, Jürgen (Projectverantwoordelijke)
  • Rakers, Peter (Voormalig Projectbegeleider)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project SmartGrowers mikt op de implementatie van Smart Farming, en daarmee ook op een meer duurzame land- en tuinbouw, meerbepaald in de de grensregio Vlanderen - Nederlands. Er is een nauwe samenwerking met de lokale land- en tuinbouwers en met hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De onderzochte toepassingen zijn relevant voor drie belangrijke teelten in de Vlaams-Nederlandse grensregio, zijnde sierteelt (met in het bijzonder de boomkwekerij in volle grond), groenten (met veel aandacht voor de asperge) en fruitteelt (met als focus de blauwe bes).


Onderzoeksaanpak

In een eerste toepassing beogen we onkruiden op een meer duurzame manier te bestrijden. Een tweede focus betreft water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. Als derde case wordt onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel, gebruik makende van camerabeelden genomen van bovenaf en vanaf de zijkant van het gewas.


Relevantie/Valorisatie

Tijdens het inmiddels afgerond project hebben 7 partners uit Vlaanderen en Nederland intensief samengewerkt rond Smart Farming voor drie kleinere teelten die binnen de Vlaams-Nederlandse grensregio een belangrijke rol spelen: asperge, blauwe bes en laanbomen. Samen zijn er mooie resultaten behaald rond het intelligent aansturen van irrigatie, gerichte alternatieve onkruidbestrijding en remote sensing. Meer uitgebreide resultaten zijn te vinden op de website smartgrowers.eu wanneer wordt doorgeklikt op nieuwsbrieven (nieuwsbrief 9). 


Financiering
Interreg Vlaanderen Nederland

Externe partner(s)
PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver
AcroniemSG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1931/12/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.