Snelle detectiemethoden voor quarantaine Tephritidae

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Boorvliegen van de familie Tephritidae behoren tot de meest schadelijke invasieve plaagsoorten in groenten en fruit, die aanzienlijke oogstverliezen kunnen veroorzaken en een wereldwijde bedreiging vormen voor producenten en handelaars. Niet-Europese Tephritidae zijn gecategoriseerd als quarantaine-organismen voor de EU. Daarom moeten we in staat zijn alle levensstadia van gedetecteerde niet-Europese Tephritidae te identificeren, voornamelijk larven, het meest onderschepte stadium, tot op genus- of soortniveau. Dit is belangrijk voor de plaagopvolging, de risicobeoordeling en de beheersingstoepassingen. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het creëren van een overzicht van de snelle en betrouwbare moleculaire identificatiemethoden en het verbeteren van de DNA-sequentiegegevens die beschikbaar zijn voor Tephritidae-soorten.


Onderzoeksaanpak

We willen de bestaande snelle diagnostische methoden en de identificatiemethoden die in ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld LAMP en qPCR voor Tephritidae-soorten, verzamelen. We wisselen protocollen uit en organiseren interlaboratoriumtests tussen partners om de beste methoden te valideren en te implementeren en diagnostische protocollen en richtlijnen te harmoniseren. We verzamelen beschikbare DNA-sequenties voor Tephritidae-soorten om taxonomische hiaten te identificeren. We collecteren ook  representatieve exemplaren waarvoor geen sequentiegegevens beschikbaar zijn. Om de hiaten op te vullenvoeren we hierbij zelf sequencing-experimenten uit. Dit zal het onderscheppen van deze plagen en de snelle detectie van een uitbraak vergemakkelijken.


Relevantie/Valorisatie

Vroege detectie en correcte identificatie van niet-EU boorvliegsoorten in geïmporteerde groenten en fruit en voornamelijk in bederfelijke goederen op grenscontroleposten kunnen de ongewenste insleep en vestiging van deze plaaginsecten in België beter helpen voorkomen. De resultaten van dit project worden onverwijld via publicaties  gedeeld met officiële instanties en de voedselinspectiediensten. Dit project maakt deel uit van een Euphresco-project TEPHRIFADE, waarin 19 internationale partners zijn betrokken.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemTEPHRIFADE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/2231/05/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.