Sociale innovaties om te werken aan een beter welbevinden voor landbouwers

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Farmwell is een Europees thematisch netwerk dat werkt rond welbevinden van landbouw(st)ers. Doel is om relevante expertise te bundelen, en vooral, in samenwerking met landbouw(st)ers op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen in diverse partnerlanden. Het finaal doel van FARMWELL is dat individuele boeren en boerenfamilies in Europa ten volle profiteren van onderzoek naar sociale innovatie en praktijken, wat dan  resulteert in het versterken van het boerenwelzijn en van de banden tussen de landbouwsector en de bredere maatschappij.


Onderzoeksaanpak

We maken een inventaris van bestaande innovatieve oplossingen die het welbevinden van landbouw(st)ers willen verbeteren. We delen kennis en maken initiatieven die een oplossing trachten te bieden aan specifieke problemen op het vlak van welbevinden in de landbouwsector toegankelijk. In nauw overleg met de landbouw(st)ers selecteren de Vlaamse partners uit de inventaris een aantal initiatieven die nauw aansluiten bij de lokale situatie en problematiek. In Vlaanderen is vervolgens afgesproken dat Innovatiesteunpunt en Ferm aan de slag gaan om, samen met landbouw(st)ers, één of meerdere van deze initiatieven uit te testen in de praktijk.


Relevantie/Valorisatie

De Europese projectpartners gaan ervan uit het delen van kennis en ervaringen met uitgeteste initiatieven, leidt tot meer aandacht voor welbevinden op de boerderijen, tot een makkelijker onderling te vergelijken geheel van data, en vooral tot een verbeterde copingstrategie op het terrein. De informatie wordt via workshops, flyers en beleidsdocumenten gedeeld met alle betrokken landbouworganisaties en beleidsmakers.


Financiering
EU Horizon2020

Externe partner(s)
E40
HIGHCLERE CONSULTING SRL
AcroniemFARMWELL
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Sociologie van gezondheid

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig