Sociale innovaties om te werken aan een beter welbevinden voor landbouwers

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Farmwell is een Europees thematisch netwerk dat relevante expertise over welbevinden in de landbouwsector bundelt en in samenwerking met landbouw(st)ers op zoek gaat naar innovatieve oplossingen voor de welbevindenproblematiek in diverse partnerlanden. Het finaal doel van FARMWELL is ervoor te zorgen dat individuele boeren en boerenfamilies ten volle profiteren van onderzoek naar sociale innovatie en praktijken, die op hun beurt zullen resulteren in het versterken van het welzijn van de boeren en de banden tussen de landbouwsector en de bredere maatschappij.


Onderzoeksaanpak

Er wordt een inventaris gemaakt van bestaande innovatieve oplossingen die het welbevinden van landbouw(st)ers willen verbeteren. We delen kennis en maken initiatieven die een oplossing trachten te bieden aan specifieke problemen op het vlak van welbevinden in de landbouwsector toegankelijk. In nauw overleg met de landbouw(st)ers selecteren de Vlaamse partners uit de inventaris een aantal initiatieven die nauw aansluiten bij de lokale problematiek. In Vlaanderen is vervolgens afgesproken dat Innovatiesteunpunt en Ferm aan de slag gaan om, samen met landbouw(st)ers, één of meerdere van deze initiatieven uit te testen in de praktijk.


Relevantie/Valorisatie

De Europese projectpartners gaan ervan uit het delen van kennis en ervaringen met uitgeteste initiatieven, leidt tot meer aandacht voor welbevinden op de boerderijen, tot een makkelijker onderling te vergelijken geheel van data, en vooral tot een verbeterde copingstrategie op het terrein. De informatie wordt via workshops, flyers en beleidsdocumenten gedeeld met alle betrokken landbouworganisaties en beleidsmakers.

AcroniemFARMWELL
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23