Sociale leerprocessen bij landbouwers in functie van een duurzame productie en competitiviteit binnen een maatschappelijke en marktomgeving

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  De algemene doelstelling van het project is inzicht te verwerven in de manier waarop leertrajecten georganiseerd kunnen worden, zodat ze bij landbouwers leiden tot kennisverwerving, een effectief duurzaamheidsdenken en de adoptie van meer duurzame bedrijfsvoeringstechnieken. Om de duurzame ontwikkeling op een landbouwbedrijf te bevorderen is het primordiaal dat de landbouwer zich engageert in een continu leerproces om de vereiste kennis en vaardigheden te verwerven. Deelname aan georganiseerde leertrajecten kan het leerproces bij landbouwers stimuleren. Hoewel verschillende elementen binnen deze leertrajecten (bv. actoren, context, leertraject en gebruikte instrumenten) het leerproces kunnen beïnvloeden, is op dit moment nog onvoldoende duidelijk wat hun rol is.  

  Onderzoeksaanpak
  We analyseren verschillende recente cases van leertrajecten. Deze cases verschillen op vlak van initiatiefnemers, betrokken actoren, gebruikte instrumenten en maturiteit. De dataverzameling gebeurt op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden die variëren van studie van beschikbare literatuur en documenten, over interviews, tot meer actieve onderzoeksmethoden waarbij de onderzoeker participeert in de case. Op basis van de analyses duiden we de succesfactoren en knelpunten van de verschillende leertrajecten. We synthetiseren de observaties in case-overschrijdende inzichten, een soort receptenboek met ingrediënten die noodzakelijk zijn bij een succesvol leertraject.

  Relevantie/Valorisatie
  De laatste jaren worden talrijke initiatieven genomen om landbouwers aan te zetten tot een duurzamere landbouwpraktijk. Ook de ILVOeenheid ‘Landbouw en maatschappij’  krijgt vragen hieromtrent vanuit verschillende hoeken. Op basis van dit onderzoek willen we onze kennis in verband met deze leertrajecten verder uitbouwen, zodat we deze op een zinvolle manier kunnen inzetten in dienstverlening en toekomstige (Europese) onderzoeksprojecten. Concreet wordt op basis van de noden van de sector nagegaan hoe de verworven inzichten gevaloriseerd kunnen worden in een fysiek instrument en/of een vorm van dienstverlening voor initiatoren van sociale leerprocessen.
  AcroniemPHDLAURE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/1231/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.