Soil and Crop Sensing Technologies

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader

  Langzaam maar zeker is de opkomst van GPS-technologie op de landbouwtractoren en -machines aan het doorbreken in Vlaanderen. De Operationele Groep 'Socrosense' welke in de Vlaamse landbouwcontext is opgericht heeft tot doel om kennis en ervaringen rond meerwaardes van GPS toepassingen te delen in de driehoek onderzoek - landbouwers & loonwerkers - technologische bedrijven. Het gebruik van de GPS wordt beschouwd als een eerste stap, waar erg veel mogelijkheden achter schuilen. Door de systematische open dialoog binnen de expertengroep - een lerend netwerk - is het de bedoeling dat er meer kansen zijn om de GPS op de tractoren en andere machines te integreren. Daardoor kan de sturing van zowel tractor als  machines volledig autonoom worden. Daarnaast zet de operationele groep ook verkennende stappen om tal van sensoren te koppelen met de GPS technologie. Een vraag daarbij is hoe de data van diverse sensoren optimaal gebruikt kunnen worden. Ten slotte, naarmate er meer sensoren op het bedrijf komen, zal ook de datastroom toenemen. Een goed beheer moet zorgen dat de data optimaal benut (kunnen) worden.


  Onderzoeksaanpak

  De operationele groep wordt opengesteld voor landbouw- en machinebedrijven actief over heel Vlaanderen en in diverse sectoren, met de nodige ervaringen met GPS-sturing en sensoren of met de sterke intentie om dit op bedrijfsniveau te implementeren. De groep wordt vervoegd door actoren uit zowel de bedrijfswereld als wetenschappelijke en praktijkcentra, vertrouwd met GPS en diverse sensortechnologieën. De operationele groep gaat op een praktische, informele wijze nieuwe potentiele kansen en uitdagingen faciliteren.


  Relevantie/Valorisatie

  Voor de landbouwers ontstaan er kansen en kennis om efficiënter en duurzamer te produceren, met name door het gebruik en de integratie van GPS en sensoren, en door de toenemende stroom aan data zo helder en toegankelijk mogelijk te managen. Zo komen er mogelijkheden voor datamining en slimmer management binnen handbereik. 

  AcroniemSOCROSENSE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum15/09/1630/11/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.