Sojavrije varkens en kippen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De hoofddoelstelling van dit project is om te demonstreren dat alternatieve Europese eiwitbronnen bruikbaar zijn als grondstoffen om in varkens- en kippenvoeders te worden ingemengd en dat hierrond een rendabel productieverhaal kan worden gebouwd. Dit zal worden gedemonstreerd middels een sojavrije kippen- en varkensproductie.


Onderzoeksaanpak

Op basis van intensief overleg met de veevoederfabrikanten zal worden nagegaan wat de beste strategie is om een voeder te formuleren gebruik makende van de in Europa beschikbare eiwitrijke grondstoffen. Dit zonder daarbij de goede praktijkresultaten uit het oog te verliezen. Dit sojavrij voeder zal worden gedemonstreerd bij de productie van vleeskippen en –varkens. De impact van de kosten en baten op vlak van bedrijfsrendabiliteit en milieu wordt berekend. 


Relevantie/Valorisatie

Op basis van de info uit het project zal er in overleg getreden worden met varkens- en pluimveehouders om te tonen welke meerwaarde ze kunnen creëren rond het insluiten van alternatieve eiwitbronnen. Ook de akkerbouwers zullen worden ingelicht over de meest beloftevolle eiwitgewassen en welke kosten de productie ervan met zich meebrengt.
Om een ruim publiek te bereiken (van landbouwer tot consument) zullen de inzichten worden verspreid via de daartoe meest geschikte communicatiekanalen.


Financiering
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Externe partner(s)
ABS - Algemeen Boerensyndicaat
Inagro
Proefbedrijf Pluimveehouderij
PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
AcroniemDEMOSOJAVRIJ
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2130/06/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.