SpectroFood: Kwaliteitsbepaling via spectrale sensoren voor agrifood

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De toenemende behoefte aan kwaliteitsproducten heeft ertoe geleid dat de stakeholders uit de agrovoedingsketen nood hebben aan betrouwbare en kostenefficiënte oplossingen voor de bepaling van de kwaliteit tijdens verschillende fasen van de teelt, nl. op het veld, tijdens het transport en bij de bewaring van producten. SpectroFood wil een methodologie voorstellen om de productkwaliteit van groenten en fruit te bewaken doorheen de volledige keten met behulp van hyperspectrale metingen.


Onderzoeksaanpak

Binnen SpectroFood wordt onderzoek gedaan naar robuuste inschatting van relevante kwaliteitsparameters met hyperspectrale sensoren en analysetechnieken (o.a. artificiële intelligentie). De hyperspectrale sensoren worden hiervoor tijdens verschillende fasen van de teelt bepaald en gelinkt met veldinformatie en bewaarparameters. De focus van de Vlaamse partners in dit project ligt vooral op prei maar kadert in een breder Europees project. Binnen dit Europese kader worden de spectrale metingen voor kwaliteitsbepaling naast prei ook ingezet binnen de broccoli-, appel-, kers- en champignonteelt.


Relevantie/Valorisatie

De hyperspectrale metingen geven een objectief beeld van de  kwaliteit tijdens de verschillende productieprocessen en dragen bij tot transparantie doorheen de keten en verdere optimalisatie van de productieprocessen. Dit project zal leiden tot een kennis- en competentieverhoging, alsook een kwaliteitsverhoging. Daarnaast zal binnen de looptijd van het project, het te gebruiken businessmodel duidelijk in beeld gebracht worden zodat het gebruik van de meettoestellen na het project hun weg kan vinden naar de praktijk.

AcroniemSPECTROFOOD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.