Speenmorfologie: invloedsfactoren en de relatie met uiergezondheid in Holstein koeien

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Ondanks vele inspanningen blijft mastitis economisch gezien de belangrijkste aandoening bij melkvee. Literatuur geeft aan dat speendimensies, en in het bijzonder de combinatie met tepelvoeringen, medebepalend zijn voor uiergezondheid. Om het bedrijfsmanagement met betrekking tot speendimensies te verbeteren (vb. keuze tepelvoering, selectie koeien) is inzicht in de bestaande variatie in speendimensies vereist. Het doel van dit project is het verwerven van inzicht in deze variatie en de relatie tussen speendimensies en uiergezondheid met behulp van een nieuw ontwikkelde objectieve, accurate en precieze meetmethode op basis van beeldverwerking.


   


   

  Onderzoeksaanpak
  Een eerste stap is de ontwikkeling en validatie van een toestel dat op basis van beeldverwerking de speenlengte en –diameter op verschillende hoogtes snel, objectief en accuraat kan opmeten. Daarnaast worden met behulp van dit toestel metingen uitgevoerd om de variatie in speendimensies en de factoren die van invloed zijn op speendimensies in kaart te brengen, zowel in een cross-sectionele als in een longitudinale studie. In een laatste onderdeel van dit project bestuderen we de relatie van de speendimensies en hun korte termijnveranderingen door melken met de uiergezondheid.


   


   

  Relevantie/Valorisatie
  De toepassingen van het ontwikkelde toestel en de gegenereerde informatie zijn velerlei. Zowel melkveehouders, adviesverleners, constructeurs van melkstallen, toeleveringsbedrijven van melkmachineonderdelen en onderzoeksinstellingen zijn gebaat met de output van dit project, door de mogelijkheid van i) een betere tepelvoeringskeuze en evaluatie van melkmachine-instellingen en melkprocedures, ii) het efficiënter verwerven van gegevens voor genetische selectie, en iii) praktisch onderzoek naar de relatie tussen speendimensies en speenconditie, uiergezondheid en melkkarakteristieken.


   

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  UGent

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Diergeneeskunde
  AcroniemRT2
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/0912/06/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.