Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij (BLES – Beheersen Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Om de geuremissie van varkensstallen in Vlaanderen te reduceren is er nood aan meer efficiënte en betaalbare technieken. Dit IWT LA traject heeft als doel om dergelijke technieken te ontwikkelen, om ze beschikbaar te stellen van de varkenssector en om ze daadwerkelijk ingang te doen vinden. Het onderzoeksteam bekijkt daarbij ook de inzetbaarheid van relevante combinaties van technieken op hun potentieel om geur te beheersen, en dit voor verschillende bedrijfstypes. Ten slotte is het ook de bedoeling om binnen het project testplatformen te ontwikkelen waarmee nieuwe technieken voor emissiereductie kunnen uitgetest worden in samenwerking met toeleverbedrijven.

  Onderzoeksaanpak

  Bij de ontwikkeling en evaluatie van diverse emissiereducerende technieken en strategieën combineren we laboratoriumexperimenten, praktijkproeven en modelering (o.a. CFD of Computational Fluid Dynamics). We focussen vooral op stalventilatie, luchtbehandeling en luchtgeleiding buiten de stal. Het gros van de praktijkproeven vindt plaats in het nieuwe varkenscomplex van ILVO/AUGent dat specifiek is uitgerust voor dergelijk onderzoek. De kennisoverdracht gebeurt via het uitvoeren van geuraudits, het organiseren van lerende netwerken, demonstraties en projectspecifieke dienstverlening (o.a. via de testplatformen).  Relevantie/Valorisatie
  In het kader van de vergunningverlening voor varkensstallen is het essentieel dat de sector kan beschikken over efficiënte en betaalbare technieken voor de reductie van geuremissie. Naast de grote relevantie voor de praktijk is dus ook het beleidsaspect hier van cruciaal belang. In samenwerking met toeleverbedrijven kunnen er parallelle onderzoeks- en ontwikkelingspistes gegenereerd worden via de testplatformen. Evenzeer wordt er aansluitend beleidsondersteunend onderzoek nagestreefd. De projectvalorisatie sluit nauw aan bij de werking van VEMIS (o.a. website, ledenplatform, beleidsplatform en platform wetenschap) waarin ILVO één van de trekkende partners is.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  Inagro
  Innovatiesteunpunt Boerenbond
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemBLESPIGS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.