Stem&Vork - Buitenschools STEAM-project rond duurzame technologie en voedselsystemen voor jongeren

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project STEM & VORK wil jongeren en (jong)volwassenen via een buitenschoolse STEAM-activiteit opnieuw verbinden met het produceren en begrijpen van hun voedsel. STEAM is de afkorting van Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Het is een onderwijsbenadering die via wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde toegangspunten creëert voor studentenonderzoek, -dialoog en kritisch denken rond grote maatschappelijke thema's. STEM & VORK focust op een duurzamer lokaal voedselsysteem. Het project wil via het open-source gebruik van intelligente sensoren, robotisering, AI en big data nieuwe vormen van digitale en duurzame stads-agroproductie ontdekken en opzetten die een lokaal, veerkrachtig en eerlijk voedselsysteem mogelijk maken.


Onderzoeksaanpak

Action Learning staat centraal. STEM & VORK biedt twee gelinkte trajecten volgend op een serie introductieworkshops. In het eerste traject “Atelier Carrotier” wordt een moestuin aangelegd, gebruik makend van een farmbot (een mini-robot), die zelf wordt gebouwd en geprogrammeerd. Er komen elementen aan bod, van permacultuur en aquaponics, over 3D design en het zelf bouwen van instrumenten voor testen, met als resultaten eigen verse groenten en vis. In het tweede traject, “Atelier Biosystemen” wordt actief aangeleerd hoe ecosystemen en micro-organismen ons kunnen helpen in het ontwerpen van duurzame systemen voor onze eigen nutriëntencyclus, afvalverwerking, waterzuivering en biosensing. 


Relevantie/Valorisatie

Met STEM & VORK verbeteren de onderzoekers de betrokkenheid van een meer divers en intergenerationeel scala aan deelnemers, bij het thema 'duurzame voedselsystemen'. Zowel voor de jongeren als voor de klassieke actoren in de agrovoedingsketen is het relevant om via zulke trajecten van onderzoekend leren en het explicitet gebruik van “real life” ervaringen, te ontdekken welke (nieuwe) aspecten en inzichten er opduiken, die door de jongeren nuttige en/of boeiend werden beschouwd.  


Externe partner(s)
LUCA School of Arts
AcroniemSTEM & VORK
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/2131/01/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.