Strengthen IUNG’s proficiency on “Managing the Production of Food and feedstuff, their safety and quality under global Climatic Change”

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>Dit project gaat over de Europese ondersteunende samenwerking met het Poolse onderzoeksinstituut IUNG (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Pulawy, Poland). &nbsp;ILVO is een partner binnen dit FP7-REGPOT project (website op <a href="http://proficiency-fp7.eu/">http://proficiency-fp7.eu/</a>). De rol van ILVO bestaat erin het onderzoeksprogramma van IUNG te coachen, samen met een panel van andere Europese onderzoeksinstellingen. Daarnaast zijn er ook uitwisselingen van onderzoekers van en naar IUNG gepland. Het PROFICIENCY project (&quot;Bekwaamheid&quot;) streeft naar meer kundigheid, zichtbaarheid en intensiteit van de samenwerking met bestaande en nieuwe partners binnen Europa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>ILVO concretiseert haar bijdrage tot het samenwerkingsnetwerk met IUNG ondermeer via een gezamenlijk doktoraatsonderzoek rond droogtestress in grassen (Lolium, Festuca en Festulolium). Er worden ook kortere trainingsstages aan IUNG onderzoekers aangeboden. Verder zijn de Europese partners (waaronder ILVO) er op uit om de banden met internationale onderzoekscentra en Poolse eindgebruikers (overheid, industrie, teeltadviseurs en landbouwers) te versterken, vb. door het organiseren van cursussen, trainingsdagen, seminaries, evenementen voor landbouwproducenten, ambtenaren, onderzoekers, politici. Interdisciplinair onderzoek en het ontwikkelen van nationale en internationale samenwerking met onderzoeksinstellingen van hoge kwaliteit is voor IUNG een nieuwe benadering.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>Het PROFICIENCY project heeft de ambitie om bij te dragen tot een hoge competentie in Polen voor de productie van levensmiddelen en veevoeders met een hoge kwaliteit en voedselveiligheid. Polen krijgt betere methodieken voor risicobeoordeling in veiligheidskwesties i.v.m. bodem en voedsel. Die kunnen de overheid snelle, objectieve en onpartijdige informatie verschaffen. De deelname van IUNG aan gezamenlijke onderzoeksprojecten van de EU wordt door de project evidenter, ook op lange termijn. </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
  AcroniemPROFICIENCY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.