sustainable organic low-input dairying

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoeksproject streeft ernaar om de technische prestaties en de economische competitiviteit van biologische en ‘low input’ melkveesystemen in Europa aan te scherpen. Hoe valt hun potentieel te maximaliseren om ecologische goederen af te leveren en de biodiversiteit te verbeteren? Via welke innovatieve en duurzame biologische en low input melkveesystemen en aanvoerketens zijn hun economische, agronomische en voedselgebonden voordelen te optimaliseren?  Het SOLID-project mikt op de ontwikkeling van nieuwe strategieën en innovaties voor biologische en lage-input melkveesystemen.

  Onderzoeksaanpak
  Het project kenmerkt zich door een sterk participatieve en interdisciplinaire aanpak. Het project is ingedeeld in 6 onderzoekswerkpakketten.  We detecteren en ontwikkelen nieuwe innovatieve strategieën en praktijken door op een actieve manier landbouwers en stakeholders te betrekken. We zoeken en evalueren respectievelijk robuuste en aangepaste melkveerassen en voeder in functie van productiviteit, kwaliteit en dierenwelzijn. We bouwen een kennisplatform uit op basis van de duurzaamheidsbeoordeling van verschillende soorten Europese biologische en lage-input melkveeketens. We identificeren de brede variatie aan verwachtingen voor innovatie in managementpraktijken en aangepaste rassen door keten- en consumentenanalyse. We evalueren de competitiviteit van nieuwe melkveestrategieën op basis van socio-economische indicatoren.

  Relevantie/Valorisatie
  De ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU wordt door dit onderzoeksproject rechtstreeks vooruit geholpen door de publieke vraag naar een duurzame landbouwsector te beantwoorden. Het project zal de duurzaamheid van multi-functionele lage-input en biologische melkveehouderij verbeteren en de problemen met klimaatsverandering aanpakken. De focus op samenwerking tussen ketenpartners en competitiviteit verzekert mede de marktoriëntatie van het project, waarbij een redelijke levensstandaard voor melkveehouders aangehouden dient te worden.
  AcroniemSOLIDS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1131/03/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.