Sustainable soils by quality compost with defined properties

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project heeft tot doel om kwalitatieve, op maat gemaakte composten met duidelijk in kaart gebrachte eigenschappen en effecten te ontwikkelen. Die moeten het hoofd bieden aan de snelle bodemdegradatie die kan optreden in intensieve landbouwsystemen zoals in de Noordzeeregio. De huidige beschikbare compostproducten en biologische reststromen volstaan daarvoor niet.
De onderzoekers willen het gebruik van biologisch afval (zoals GFT en oogstresten) als grondstof in de compostrecepten uittesten. Ze mikken zowel op lokale ontwikkelingen (boerderijcompost) als op de regionale schaal (compostbedrijven). Er is ook aandacht voor wetgeving: om duidelijkheid te creëren voor de producenten en gebruikers dienen de nieuw ontwikkelde bodemverbeteraars zowel Europees als nationaal op dezelfde manier behandeld te worden.


Onderzoeksaanpak

Soilcom draagt ertoe bij dat zogenaamde afvalstromen omgezet worden in een waardevolle hulpbron. Er is dus sprake van een meer circulaire economie en van steun aan het EU-beleid ter zake.
We verwachten dat de brede samenwerking met de stakeholders, en de dubbele focus – lokaal en regionaal – de kans op succes en implementatie verhoogt. Ook zal de koolstofopslag, de nutriëntenefficiëntie en de productiviteit van groentetelers en compostbedrijven verhogen en zal het pesticidegebruik verminderen. Adviezen over verbeterde wetgeving en informatie om designercomposten op een goede manier te certificeren zijn bevorderlijk voor de productieomgeving en meerwaardecreatie in de compostsector. 


Relevantie/Valorisatie

In het project wordt samengewerkt met proefcentra, adviseurs, compostproducenten, telers en regionale autoriteiten om lokale, regionale en trans-Europese noden te beantwoorden. Uiteindelijk zal Soilcom 'afval' in 'bron' veranderen en het EU-beleid rond circulaire economie ondersteunen. Ook zal de koolstofopslag, nutriëntenefficiëntie en productiviteit van groentetelers en compostbedrijven verhoogd worden en pesticidegebruik verminderd.


Financiering
Interreg VB North Sea Region
Provincie Antwerpen
Provincie Oost-Vlaanderen

Externe partner(s)
PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
VLACO vzw - Vlaamse compostorganisatie
AcroniemSOILCOM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum6/04/1930/06/23

Vlaamse Disciplinelijst

 • Gewasproductie in de tuinbouw
 • Duurzame landbouw
 • Microbiomen
 • Bodemecologie
 • Recycling
 • Bodembiologie
 • Analyse van next-generation sequence data
 • Milieuchemie
 • Bodemchemie
 • Duurzame ontwikkeling
 • Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling niet elders geclassificeerd

Data Management Plan vlag voor FRIS

 • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.