Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol) is een schimmelziekte bij sla waarvan een nieuwe variant (fysio 4) relatief recent ingesleept is en zich vrij snel aan het verspreiden is in de vollegronds glassla-sector.  Er zijn momenteel geen afdoende controlemaatregelen voor beschikbaar. Het doel is om via het principe van de systeembenadering een pakket van maatregelen en technieken aan te bieden aan de teler om Fol sterk te reduceren en onder controle te houden.


Onderzoeksaanpak

Concreet willen we inzichten verwerven in de introductie- en verspreidingswegen en in de (gecombineerde) effectiviteit van het gebruik van partieel resistente rassen, nieuwe  grondontsmettingstechnieken, alternatieve gewassen en hygiënemaatrelen. Daarnaast zal ook het risico voor de hydrocultuur en de volleveldsteelt bepaald worden. We plannen dit te doen via het ontwikkelen en toepassen van specifieke moleculaire detectietechnologie voor o.a. Fol4, het uitvoeren van biotoetsen met verschillende slarassen en alternatieve gewassen, en het realiseren van effectiviteitsproeven rond o.a. bodemontsmetting, gewasbeschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen.


Relevantie/Valorisatie

De slaproducerende sector in grond onder glas was in 2018 goed voor een omzet van 27,13 miljoen euro en behelst 235 telers en 205 ha. Doordat tot 6 teelten per jaar worden uitgevoerd is het reëel areaal 682 ha kropsla. De teelt en de aanvoer op de veilingen is dalende ten gevolge van de acute en dramatische problematiek t.g.v. Fusarium. Het onderzoek moet bijdragen tot een effectieve combinatie van beheersingstechnieken waardoor via een duurzame teelt zware kropsla aangeboden kan blijven binnen het Flandria-kwaliteitslastenboek.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemFOSSY
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/2030/04/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.