Technishe/ecomomische haalbaarheidsstudie om restaarde te behandelen ter afdoding van quarantiane organismen, bij voorkeur met restwarmte van de aardappel- en/of groentenverwerker, zodat deze kan hergebruikt worden als landbouwgrond.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project is op zoek gegaan naar een haalbare methode om met aaltjes besmette restaarde vanuit de aardappelteelt aaltjesvrij te krijgen door verhitting. De grond kan dan opnieuw gebruikt worden in de landbouw zonder risico op insleep. Restaarde komt mee met geoogste aardappelknollen en wordt bij de verwerker of verpakker verwijderd om vervolgens deels terug te keren naar een veld. Zeker voor aardappelen aangevoerd uit andere landen is dit een probleem wegens de Europese wetgeving inzake het transport van grond. Theoretisch kan men dergelijke 'ingevoerde' restaarde stockeren en hergebruiken buiten de landbouw of inunderen. Geen van deze oplossingen zijn in de Vlaamse context echt te realiseren in de praktijk, wegens ruimte en omgevingsfactoren.


Onderzoeksaanpak

In een eerdere studie door ILVO werd aangetoond dat quarantaine wortelknobbelnematoden in (rest)aarde te doden zijn via verhitting. Gelijkaardig, uitbreidend onderzoek bevestigt de methode voor aardappelcysten. Uit de labtesten kwam dat cysten in water afgedood worden vanaf 70°C. Droge cysten weerstaan hogere temperaturen (110 °C). Onderzoekspartner UGent heeft de mogelijkheden voor opwarming vergeleken van diverse types grond en vochtgehaltes, via verschillende technologiën, rekening houdend met economische kosten en baten. Microgolfverwarming en wervelbedverhitting zijn vervolgens naar voor geschoven als verder te bestuderen. Het onderzoek van partner 'Bodemkundige Dienst van België' heeft duidelijk gemaakt dat de verhitting geen effect heeft op de landbouwkundige waarde van grond.


 


 


 


 


Relevantie/Valorisatie

Het project 'restaardecirculair' heeft zijn doel bereikt, namelijk via een haalbaarheidsstudie dichtbij een blue print voor een pilootinstallatie te komen. Zo'n installatie kan ingezet worden bij aardappelverwerkers voor verder onderzoek. Het is reeds duidelijk dat de nodige vervolgstudie - Restaarde II - er komt. Daarin wordt een concrete pilootlijn, een prototype voor demonstratie en validatie, ontwikkeld. Zowel aardappel- als groentenverwerkende bedrijven zijn potentiële afnemers voor deze technologie.


 


Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
BDB - Bodemkundige Dienst Van België
Flanders' Food
UGent - Fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur
AcroniemRESTAARDECIRCULAIR
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1830/04/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.