Technological platform to develop nutritional additives to reduce methane emissions from ruminants

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Kleine en middelgrote ondernemingen stoten op barrières als ze voederadditieven ontwikkelen die de methaanproductie bij herkauwers kunnen verminderen.  ILVO biedt daarom samen met 4 andere Europese onderzoeksinstellingen een technologisch platform aan. Dit platform heeft tot doel de werking van dergelijke producten grondig te onderzoeken, zowel in vitro als in vivo en globaal. In het bijzonder komt het project tegemoet aan: 1. de nood tot standaardisering en rapportering van de concentratie van de actieve component in het additief 2. de vraag om stabiliteit van de verbindingen in praktijkomstandigheden te monitoren 3. de kwestie van al dan niet aanhoudende effecten op/aanpassingen van het pens ecosysteem 4. het gebrek aan in vivo data over veehouderijsystemen 5. de behoefte om de kwaliteitseffecten op de zuivelproducten te kennen 6. het gebrek aan gegevens om een  marktprijs voor een product te bepalen.

  Onderzoeksaanpak
  Het Europese technologisch platform is in staat om de methodologie aan te passen aan specifieke vragen of fasen waarin de ontwikkeling van een additief zich bevindt. ILVO is gespecialiseerd in het onderzoeken van het lange termijn effect van de additieven. Daarvoor plaatsen we een aantal koeien (melk- en vleesvee) individueel in een hoogtechnologische (en voor het dier comfortabele) gasuitwisselingskamer. We voeren, na een aanpassingsperiode  een voederproef uit, bestaande uit een controleperiode van 2 weken en een behandelingsperiode van 6 weken. We meten de methaanproductie van elk individueel proefdier gedurende drie dagen op het einde van elke twee weken. Vanaf de eerste dag van de behandelingsperiode  wordt het te bestuderen additief ingemengd in het voeder. We vergelijken uiteindelijk de methaanemissies tijdens de behandelingsperiode met die van de controleperiode, en we registreren parameters zoals voederopname, melkproductie, melksamenstelling, etc..

  Relevantie/Valorisatie
  De veehouderij heeft een impact op de klimaatsverandering door de uitstoot van broeikasgassen. Het voornaamste broeikasgas geproduceerd door de dierlijke sector is methaan. Het gebruik van additieven met een lange termijn effect beperkt de methaanuitstoot en kan het probleem van de klimaatopwarming milderen. Naast de methaanreductie moet een goed additief ook de kwaliteit van het eindproduct (melk en vlees) garanderen.

  Externe partner(s)
  Aberystwyth University
  EEZ - CSIC estación experimental del Zaidín
  INRA - Institut National de la Recherche Agronomique - Herbivore Reserach Unit
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemSMETHANE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/12/1030/11/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.