Testen van additieven die de productie, verteerbaarheid en/of waterbalans beïnvloeden bij pluimvee

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project evalueert de werking en efficiëntie voor alternatieven van antimicrobiële voederadditieven in de pluimveehouderij. Welk aantoonbaar effect hebben deze vermeende additieven op de productieprestaties, de darmgezondheid, uitval en sterfte, slachtrendement en return-on-investment? Sinds de Europese Commissie alle antimicrobiële voederadditieven verbood (januari 2006) worden er tal van alternatieven ontwikkeld. Het betreft voornamelijk enzymes, (an)organische zuren, probiotica, prebiotica, immunostimulantia en plantaardige extracten. Dit onderzoek is noodzakelijk om een duidelijk beeld te bekomen van de efficiëntie en veiligheid van deze alternatieven. Dit is zowel een bekommernis van de producent als de consument.

Onderzoeksaanpak
De dierproeven worden zowel uitgevoerd met vleeskippen, legkippen als kalkoenen. Verschillende additieven, eventueel in verschillende doseringen, worden toegediend. We registreren en beoordelen (in vergelijking met controlegroepen) de prestaties, de nutriëntenbenuttiging en of nutriëntenexcretie/emissie, uitval en sterfte, slachtrendement en de return-on-investment.

Relevantie/Valorisatie
Eerder onderzoek aan het ILVO-Dier toont aan dat er geen alternatieven zijn met een direct vergelijkbare efficiëntie en consistentie als de voederantibiotica. Anderzijds toonden de resultaten aan dat er alternatieven zijn die een wezenlijke bijdrage leveren en dus als alternatief voor voederantibiotica kunnen ingezet worden. Naast het bepalen van de efficiëntie is dit onderzoek noodzakelijk om een duidelijker beeld te bekomen van de interacties tussen deze alternatieven en een aantal voederkarakteristieken. Een betere kennis van het werkingsmechanisme en de factoren die de efficiëntie van deze alternatieven optimaliseren wordt beoogd. Tenslotte worden deze studies door de aanvraagde firma's veelal gebruikt in het kader van hun registratiedossier.
AcroniemKUIKAD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …