The European Agroecology Living Lab and Research Infrastructure Network: Preparation phase

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Uitgaande van de veronderstelling dat open innovatie systemen, en in het bijzonder Living Labs en onderzoeksinfrastructuren, instrumenten zijn die een groot potentieel hebben om bij te dragen aan de versterking van agro-ecologie in Europa, is het hoofddoel van ALL READY om een kader voor te bereiden voor een toekomstig Europees netwerk van Living labs en onderzoeksinfrastructuur dat de transitie naar agro-ecologie in heel Europa mogelijk zal maken.


Onderzoeksaanpak

Het project steunt op een participatieve en inclusieve aanpak en op experimenten in een real life context. Het maakt dus zelf gebruik van de principes van living labs. Het project bestaat uit 3 fasen: een eerste voorbereidende fase waarin de visie, het draagvlak en de missie voor het netwerk worden gedefinieerd en de criteria voor participatie in het netwerk. In een tweede fase worden verschillende randvoorwaarden voor het toekomstige Netwerk voorbereid (duurzaamheid, governance, capaciteitsopbouw, data- en kennismanagement). De plannen worden samen met de belanghebbenden opgesteld en vervolgens in een kleinschalig proefnetwerk getest en verfijnd om ze aan de behoeften aan te passen.


Relevantie/Valorisatie

Dit project maakt het mogelijk om de huidige en opkomende LL's, RI's in heel Europa en hun kenmerken in kaart te brengen, waarbij 'best practices' worden belicht. Een van de eindresultaten van het project is een kleinschalige implementatie  van het gevalideerde kader van ALL READY.

AcroniemALL-READY
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/23