Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

NUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Toegepaste wetenschap en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers. Het doel van NUTRIMAN is praktijkklare technologieën, producten en praktijken gebaseerd op nutriëntenmanagement en –hergebruik, die momenteel nog onvoldoende gekend zijn bij de gebruikers, te exploiteren.


Onderzoeksaanpak

Het is daarom essentieel om de kennis en informatie omtrent de onvoldoende gekende innovaties rond hergebruik van N en P (technologieën, producten en praktijken) tot bij de landbouwers te krijgen. Deze actie creërt nieuwe mogelijkheden voor landbouwers om bruggen te maken tussen toegepast onderzoek met bruikbare resultaten en de landbouwpraktijk in regio’s waar nutriëntenmanagement en –hergebruik steeds belangrijker worden. NUTRIMAN werkt hierbij bottom-up, om initiatieven en knelpunten voor de toepassing snel bloot te leggen en om technologieën en producten met een groot draagvlak voorrang te geven, zodat het gebruik zich snel kan verspreiden.


Relevantie/Valorisatie

De landbouwsector en de voedselindustrie zijn sterk afhankelijk van specifieke bronnen in hun productieproces en streven daarom naar duurzaamheid op lange termijn. De resultaten van het NUTRIMAN-project worden verspreid en gebruikt via een webplatform in meerdere talen, abstracts in EIP-Agri-formaat en demonstraties van beste praktijken op het veld.  Alle informatie (infofiches, trainingsmateriaal,...) blijft minstens 10 jaar beschikbaar op de website, waardoor de bestaande kennis over hergebruik van N en P succesvol in praktijk gebracht kan worden.


Externe partner(s)
APCA - Assemblee permanente des chambres d' agriculture
ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES (AREFLH)
DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SL (DAM)
Effost
Fundacion Cartif
Inagro
Institut fur Baustoff-Forschung EV (FEHS)
INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (IUNG-PIB)
MAGYAR AGRAR-, ELELMISZERGAZDASAGI ES VIDEKFEJLESZTESI KAMARA (NAK)
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
Terra Humana
UGent
Universita Degli Studi Di Torino
VLACO vzw - Vlaamse compostorganisatie
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie vereniging (ZLTO)
AcroniemNUTRIMAN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Duurzame landbouw
  • Agrochemie en meststoffen
  • Recycling
  • Milieuchemie
  • Duurzame ontwikkeling

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.