Thought4Food

 • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
 • Dessein, Joost (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kan het agrocomplex van de regio Roeselare en omstreken een grotere maatschappelijke en economische zichtbaarheid krijgen, en een algeheel verbeterde omgevingskwaliteit? ILVO (Landbouw en Maatschappij) levert een deel van het antwoord op deze onderzoeksvraag, samen met andere wetenschappelijke partners. Thought 4 Food  is een project dat valt onder EFRO doelstelling II - regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid. VLM West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor één deelproject van Thought 4 Food, dat een aantrekkelijk en wervend imago voor het projectgebied Midden-West-Vlaanderen – Westhoek nastreeft, en waarin ook ILVO participeert. Via de opmaak van geïntegreerde landschapsvisies wordt getracht om de voedsel- en landschapsproductie met elkaar te verzoenen.

  Onderzoeksaanpak
  ILVO draagt bij aan de ontwikkeling van twee alternatieve landschapsvisies op basis van een uitgebreide gebiedsanalyse en –verkenning en het verzamelen van bottom-up informatie over de regio. Daarvoor worden in totaal 48 interviews afgenomen van o.a. landbouwers, bedrijfsleiders en bewoners van het projectgebied. Vanuit ILVO wordt met name advies aangeleverd voor het opstellen en analyseren van een enquête. Bovendien wordt ongeveer de helft van de interviews ook effectief afgenomen door een ILVO onderzoeker; de andere helft gebeurt door medewerkers van VLM West-Vlaanderen.

  Relevantie/Valorisatie
  In het projectgebied Midden-West-Vlaanderen (regio Roeselare en omstreken) vormt het agrocomplex een belangrijke economische toegevoegde waarde. Voor het maatschappelijk draagvlak is het belangrijk dat dit doordacht op de kaart wordt gezet. De uitgevoerde ILVO interviews worden zowel binnen: in het project Thought 4 Food zelf als insteek voor de opmaak van twee alternatieve landschapsvisies voor het projectgebied gebruikt, als;  binnen een theoretisch onderzoek over de linken tussen sociale en ruimtelijke transformaties op het platteland.
  AcroniemT4F
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/101/04/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.