Toepasbaarheid van elektronische monitoring methode en self sampling voor het verzamelen van biologische gegevens ter verbetering van bestandsevaluaties en ondersteuning van uitzonderingen bij de landing obligation (acronym ‘VISIM’).

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van het EFMZV project VISIM is het introduceren van Machine vision in de Belgische boomkorvisserij met behulp van Self-sampling. Op deze manier zal getracht worden om een hogere datacollectie te bekomen voor vangsten en discards in deze specifieke tak van de visserij. Verder zal getracht worden via deze weg meer data te verzamelen voor data-limited soorten zoals voor onder andere Tarbot en Griet. Een bijkomend streefdoel is de samenwerking tussen wetenschapper en visser te versterken en te waarborgen.


Onderzoeksaanpak

Binnen dit project wordt samengewerkt met de bemanning van de Z483, een Belgisch boomkorvaartuig, waarbij onderzocht zal worden naar wat de mogelijkheden zijn binnen dit project om Machine vision te introduceren in de Belgische visserij. Er zal getracht worden om met behulp van zowel klassieke beeldherkenningsmethoden alsook Artificial Intelligence tot een nauwkeurige lengtemeting en soortherkenning te komen van vissen die op een lopende band passeren. Er zal onderzoek verricht worden naar de nauwkeurigheid van het systeem en de mogelijkheden en problemen bij implementatie.


Relevantie/Valorisatie

Tot op vandaag wordt slechts een klein percentage van de vangsten van de Belgische vloot gedocumenteerd door het ILVO. Verder hebben we nog steeds te maken met vissoorten zoals tarbot, griet en bepaalde roggensoorten, waarvoor een tekort aan data bestaat over hun verspreiding en densiteiten in de visgebieden. Dit project zou bovenstaande uitdagingen kunnen verhelpen via de implementatie van een efficiënter systeem aan boord van vissersschepen voor data collectie. Ook voor de visser zou dergelijke data van belang zijn om in te schatten waar op een bepaald moment de beste visgronden zich bevinden op basis van lengteverdelingen per vangst.


Financiering
EFMZV
FIVA

Externe partner(s)
Omnis NV
AcroniemVISIM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1931/12/20