Tracking vectors of bacteria and phytoplasmas threatening Europe’s major crops

  • De Jonghe, Kris (Projectverantwoordelijke)
  • Maes, Martine (Voormalig Projectbegeleider)
  • Casteels, Hans (Voormalig Projectbegeleider)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project heeft tot doel om meer te weten te komen over cicaden of Auchenorryncha, een insectengroep die leeft van plantensappen (in Europa vaak van geteelde gewassen). Door hun levenswijze zijn ze overbrenger (of vector) van schadelijke organismen zoals fytoplasma’s en andere vaatbundelbacteriën. Ze  vormen op die manier een ernstige bedreiging voor onze land- en tuinbouw. Concreet werken de onderzoekers onder meer op identificatie-, vang- en monitoringtechnieken ter ondersteuning van de diagnose en van beheersstrategieën.
Enerzijds is dit project nationaal gefinancierd (FOD) en anderzijds hoort het in het transnationale EUPHRESCO netwerk met partners in Frankrijk, Portugal, Marokko (2) en België (2). Daarin focussen verschillende partners  elk op hun eigen studiecases, echter allemaal met dezelfde centrale doelstellingen.


Onderzoeksaanpak

We evalueren eerst verschillende monitoring- en vangtechnieken voor deze floëem- en xyleem-voedende insecten om ze efficiënt te kunnen bemonsteren/inventariseren. We brengen in kaart welke potentiële vectoren er in de groep van de Auchenorrhyncha bestaan. We ontwikkelen de vectormonitoring om betrouwbaar de pathogenen te bemonsteren in de vectoren zelf, gebruik makend van de beschikbare gevalideerde diagnostische middelen. We proberen van de potentiële vectoren een kweek op te zetten. Indien mogelijk voeren we vervolgens ook transmissieproeven uit, om hun belang als vector aan te tonen.


Relevantie/Valorisatie

We verwachten met een grotere vaardigheid in staat te zijn om in en rond een selectie van geïnfecteerde velden te monitoren welke potentiële vectoren behorende tot de floëem- en xyleemvoedende insecten verantwoordelijk zijn voor de transmissie van fytoplasma’s en Liberibacter. Uit de overdrachtsexperimenten op (potentieel) gevoelige gewassen komt vermoedelijk nuttige kennis rond de vectortransmissie. De belangrijkste innovatieve aspecten en valorisatie zijn 1) de exploratie van de diversiteit van (potentiële-) vectorsoorten, specifiek deze behorend tot de in Europa voorkomende Auchenorrhyncha, 2) de optimalisatie en implementatie van moleculaire tools voor de identificatie van Auchenorrhyncha en de detectie van de pathogenen in het insect waarvoor ze als vector optreden, 3) overleg over het opzetten van een gemeenschappelijke DNA barcode database die zich specifiek richt op de moleculaire identificatie van deze specifieke groep van insecten.

AcroniemFOD-VECTRACROP
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1631/05/18

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.