Transformatie naar een duurzame landbouw en voeding

 • Marchand, Fleur (Projectverantwoordelijke)
 • Mondelaers, Koen (Voormalig Onderzoeker)
 • Coteur, Ine (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Hubeau, Marianne (Voormalig Onderzoeker)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project gebeurt op vraag van een 8-tal grote spelers uit de (volledige) Vlaamse agrovoedingsketen, die collectieve begeleiding wensen voor een intensief en participatief proces van verduurzaming, met een strategisch plan, een actieplan en procesbewaking.  De onderzoeksvragen die tijdens het begeleidingstraject worden gesteld luiden: welke zijn de meest optimale maatregelen en modi operandi om de bedoelde transformatie te bewerkstellingen? Welke meetinstrumenten kunnen de ketenverduurzaming op de meest efficiënte en werkbare manier monitoren? Een belangrijke premisse is dat de nood aan verduurzaming binnen de agrovoedingsketen zelf wordt aangevoeld (niet extern opgelegd) en dat de betrokken organisaties actief en sturend optreden.  Wegens de sterke verbondenheid tussen de voedingsindustrie en de landbouw wensen de actoren expliciet een integrale aanpak in samenwerking met alle ketenspelers.   

  Onderzoeksaanpak
  Tijdens dit transformatieproject organiseren we de structuur voor een sterke stakeholderparticipatie en voorzien we wetenschappelijke onderbouwing van de gestelde vragen. We voeren een systeemanalyse en SWOT-analyse uit van het landbouw- en voedingssysteem. Vervolgens begeleiden, observeren en toetsen we de opmaak van een strategisch plan. We stellen via het participatief proces een concreet actieplan op. Om de gemaakte keuzes inzake duurzaamheid te monitoren selecteren we de juiste indicatoren en ontwikkelen we geschikte meetinstrumenten.  Gedurende het project plannen we tevens vier concrete 'action labs'. Dat zijn ketenoverspannende praktijkgerichte experimenten die veranderingen en aanpassingen in de praktijk testen. Via de tussentijdse metingen en afwegingen van keuzes worden ook de toekomstige uitdagingen blootgelegd die aangepakt kunnen worden.

  Relevantie/Valorisatie
  De bepaling van de knelpunten en/of opportuniteiten van de agrovoedingsketen via een integrale ketenbenadering en sterke stakeholderparticipatie betrekt alle nodige elementen om de transformatie naar een duurzame landbouw en voeding te initiëren. Het resultaat is een concreet actieplan met gerichte actiepunten die stapsgewijs gevolgd kunnen worden doorheen de agrovoedingsketen. Wij verwachten een hoge kans op zichtbare veranderingen in de keten, wegens de vraaggedrevenheid van dit project en de grondige methodologie.  
  AcroniemTRANSKETEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/1330/06/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.