Transitie naar agro-ecologie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

TRANSAE onderzoekt hoe landbouwers in hun transitie naar agro-ecologie beter ondersteund kunnen worden. Hiervoor zetten zij zelf experimenten op, waarbij ze ervaring opdoen met agro- ecologische praktijken. Anderzijds wordt er onderzocht hoe landbouwadviseurs hun rol en competenties verder kunnen ontwikkelen om deze transitie te begeleiden. We identificeren welke factoren binnen de specifieke context een rol spelen om de transitie te vergemakkelijken of juist te bemoeilijken. Doel van TRANSAE is om de bevindingen om te zetten in een begeleidingsmethodiek voor landbouwers-in-transitie.


Onderzoeksaanpak

In 3 regio's, Vlaanderen, Wallonië en Noord Frankrijk, worden in totaal een 40-tal pionierboeren begeleid in hun transitie naar agro-ecologie. Kennisuitwisseling wordt gestimuleerd door interactieve activiteiten op te zetten, binnen en tussen regio's, waarbij de leercontext gemonitord wordt via een reflexieve aanpak (Reflexive Monitoring in Action). De experimenten worden opgevolgd. De resultaten worden in groep besproken. Trainingen worden georganiseerd voor de adviseurs om te groeien in hun rol als facilitator, mediator, ..


Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project dragen bij aan een vernieuwde kijk op de rol van adviseurs in ontwikkeling. Het opvolgen van de experimenten die landbouwers zelf uitvoeren op hun akkers geeft inzichten in hoe een participatieve aanpak vanuit valorisatie van kennis bij de landbouwers zelf kan ingezet worden.

AcroniemTRANSAE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1830/06/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.