Tweejaarlijkse enquetes: omschakeling naar groepshuisvesting van zeugen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het doel van dit project is de op de varkensbedrijven opgebouwde praktijkervaringen in verband met groepshuisvesting voor zeugen te kennen, te evalueren, te delen en uiteindelijk te verbeteren. Sinds 1/1/2013 verplicht een dierenwelzijnswet de Vlaamse zeugenhouders om drachtige zeugen in groep te huisvesten. ILVO bestudeert in welke mate het nieuwe systeem en de omschakeling ernaar gunstige of minder gunstige effecten toont m.b.t. dierenwelzijn (incl. gezondheid), arbeid, productie, en technisch functioneren van de systemen. Vanuit deze tevredenheidspeiling kan een strategie worden opgezet om het management dat bij het nieuwe huisvestingssysteem hoort te optimaliseren.

  Onderzoeksaanpak
  We trekken een random en representatieve steekproef van 250 tot 350 Vlaamse zeugenhouders welke per uiterlijk 1 januari 2013 zijn omgeschakeld naar groepshuisvesting. Met een schriftelijke enquête bevragen we de geselecteerde zeugenhouders in detail over de modaliteiten van groepshuisvesting voor drachtige zeugen. We verwerken de antwoorden en vergelijken ze met eerder afgenomen (tweejaarlijkse) enquêtes rond hetzelfde thema en bij hetzelfde doelpubliek. In de conclusie en interpretatie gaan we op zoek naar knelpunten en voorbeeldoplossingen.

  Relevantie/Valorisatie
  De omschakeling naar groepshuisvesting voor zeugen is in België moeizaam en schoorvoetend gebeurd. De onzekere toekomst en het streven naar maximaal uitstel (slecht een derde was in 2011 omgeschakeld terwijl de deadline lag op 1 januari 2013) hebben gemaakt dat de sector nog steeds (praktijk)kennis behoeft in verband met een systeem dat bij de start van dit onderzoeksproject anderhalf jaar verplicht is. We verwachten dat de resultaten verhelderend zijn, en bruikbaar en bevorderlijk voor verdere optimalisaties, niet alleen voor de zeugenhouders zelf, maar ook voor andere varkenshouders, onderzoekers, dierenartsen, voederfabrikanten, overheden, etc. Het onderzoek wordt zorgvuldig gerapporteerd in de vakpers.

  Financiering
  Hogeschool Gent
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  AcroniemZEUKEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0331/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.