Uitwerken van doeltreffende methodes voor het toezicht op niet-Europese boorvliegen op het Belgisch grondgebied

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Onder de niet-Europese boorvliegen (Diptera: Tephritidae) bevinden zich een groot aantal belangrijke gewasbeschadigers die ook in België heel wat schade zouden kunnen aanrichten. Om de vestiging en verspreiding van deze vliegen in België te voorkomen is het van groot belang om deze boorvliegen zo vroeg mogelijk te detecteren. In dit project werken we, in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, een doeltreffend monitoringsprogramma uit voor niet-Europese boorvliegen.


 


Onderzoeksaanpak

Op basis van zowel biologische informatie en de waaier aan economisch belangrijke waardplanten waarop niet-Europese boorvliegen zich kunnen voeden, gaan we na welke van deze boorvliegen zich mogelijks in België zouden kunnen vestigen. Voor een selectie van deze boorvliegen stellen we ook klimaatpopulatiemodellen op. We bepalen aan de hand van de verzamelde data het potentiële risico van de vestiging van niet-Europese boorvliegen. We werken een wetenschappelijk gebaseerd advies uit over wat de beste manier (type lokstof, plaats en tijdstip van monitoring…) is om niet-Europese boorvliegen te monitoren in België. 


 


Relevantie/Valorisatie

Voor de biodiversiteit, de natuur en voor het bestaande lokale plantaardige productieareaal is het erg belangrijk dat er een doeltreffend monitoringsprogramma wordt ontwikkeld voor niet-Europese boorvliegen, rekening houdend met de internationale fytosanitaire richtlijnen ("ISPM 6 Surveillance"). Dit monitoringsprogramma komt ter beschikking van de NPPO (National Plant Protection Organisation) van België. Uiteraard worden de onderzoeksresultaten van het project TEPHRISURV via de geschikte kanalen aan de sector gecommuniceerd, en ook aan het algemene publiek.


 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemTEPHRISURV
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.