Unravelling the Little Cherry disease complex at European scale to improve transnational diagnostics and management of the disease

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Dit onderzoeksproject, dat deel uitmaakt van het transnationale EUPHRESCO netwerk, bouwt de ILVO- expertise rond de Little Cherry ziekte bij kersen verder uit. Het project heeft de bedoeling om de knowhow rond verspreiding, epidemiologie en diagnostiek te delen met een grote groep van internationale belanghebbenden. Concreet werkt het projectconsortium hier aan betere en meer gestandaardiseerde detectie van de ziekte, rekening houdend met de grote variabiliteit van de 2 betrokken virussen die de ziekte veroorzaken. We brengen in kaart hoe intensief de ziekte regionaal voorkomt in Europa (epidemiologie) en welke factoren een rol spelen in de verspreiding (welke vectoren? Welke reservoirplanten, andere dan Prunus soorten in de fruit- en sierteeltsector? Welke teeltpraktijken, enz.). Little Cherry Virus of LChV kan economische en ecologische schade veroorzaken. Besmette zoete en zure kerselaars geven bijvoorbeeld veel minder en extreem kleine vruchten.


Onderzoeksaanpak

ILVO verzamelde via een uitgebreide bestaand wetenschappelijk netwerk een serie Europese LChV isolaten, en bij uitbreiding ook enkele niet-EU isolaten, die onder de EU quarantaine-wetgeving vallen. Onderzoek hierop vergrootte de kennis rond de verspreiding en de complexiteit en variabiliteit van de ziekte. Tegelijk werd de keuze en de efficiëntie van de bestaande detectiemethoden, onder meer door het uitwisselen van ervaring binnen en buiten het onderzoeksconsortium, maar ook via een vergelijkende test tussen laboratoria verder verfijnd. Dit zal helpen om, samen met de kennis rond de variabiliteit van beide virussen (LChV-1 en LChV-2) de detectiemethodiek te standaardiseren.


Relevantie/Valorisatie

Het project is afgelopen en heeft een boost gegeven aan het aantal beschikbare volledige genoomsequenties van LChV1 & 2. Niet minder dan 45 LChV1 en 28 LChV2 genomen zijn ontrafeld, naast tal van partiële genomen. De onderzoekers hebben voortaan ook een goed beeld van co-infecties met andere virussen. Dit alles geeft enerzijds een beter inzicht in de genoomvariabiliteit van beide little cherry virussen, wat opportuniteiten biedt om de huidige diagnostische tools te evalueren en een verbeterde set primers voor de detectie van elk van de 2 virussen te ontwikkelen. Anderzijds is ook onze epidemiologische kennis verbeterd, wat een verbeterde aanpak in de beheersing van de ziekte toelaat. Het project heeft zeker bijgedragen tot een meer efficiënt internationaal beleid qua PRA studies (Pest Risk Assessment) en statuskaarten. Ook de sensibilisering rond de EU-wijde verspreiding en beheersing van LChV heeft een duw in de rug gekregen.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemFOD-EURAVELCH
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1730/04/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.