Validatie van screeningstesten voor antibioticaresiduen voor kitproducenten

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke waarde bezitten de nieuwe (commercieel ontwikkelde) testmethoden voor de opsporing van antibioticaresiduen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (melk, vlees, eieren, honing, …)? De bedoeling van deze grondige evaluatie van nieuwe testmethodes is om te komen tot zogenaamde primaire validatiestudies. Deze validatierapporten zijn zowel van belang voor de producenten van de screeningskits (van de nieuwe testmethodes), als voor de maatschappij, die voedsel ter beschikking heeft dat wordt getest met methodes waarvan de betrouwbaarheid onafhankelijk is vastgesteld.

Onderzoeksaanpak
Het valideren van nieuwe testkits gebeurt overeenkomstig de Europese wetgeving (Beschikking 2002/657/EC van de Commissie) en de CRL Richtlijnen voor de validatie van screeningsmethoden voor residuen van diergeneesmiddelen in voeding van dierlijke oorsprong. ILVO bepaalt daarbij volgende parameters: detectievermogen, test selectiviteit/specificiteit, herhaalbaarheid van de reader/test en testrobuustheid (invloed wijzigingen in het testprotocol, invloed matrixeffecten, batchverschillen,…).

Relevantie/Valorisatie
Alvorens men testen in de routine binnen accreditatie mag gebruiken dienen deze eerst gevalideerd te worden. Laboratoria uit de voedingssector beroepen zich op onafhankelijke primaire validatierapporten (zoals opgesteld door ILVO) om zo enkel een beperkt aantal testen uit te voeren in het kader van hun transfer-validatie. Naast het opstellen van een validatierapport worden de resultaten ook aan een breder publiek (kitproducenten, voedingssectoren, andere laboratoria) beschikbaar gesteld in de vorm van lezingen of posters op symposia en studienamiddagen en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
AcroniemVALIDATIEANTIBIO
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/10 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.