Valorisatie van algen voor een betere smaak

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Zeewier en microalgen zijn in West-Europa nog maar weinig bekend en toegankelijk als bron van voedings- en voedereiwitten. Met de stijgende voedselvraag op de achtergrond wordt er tegelijk druk gezocht naar bijkomende duurzame alternatieven voor landbouw- en visserijproducten. De onderzoekers merken dat zowel consumenten als voedselproducenten vooralsnog terughoudend zijn ten aanzien van algen. Er is een gebrek aan kennis over de smaak van algen, gebrek aan betrouwbare aanvoer en gebrek aan kennis van wat de Europese consument lust. ValgOrize speelt in op al deze aspecten. Doel is om  voedselproducenten informatie te verschaffen over de condities waarin het zeewier en de microalgen gekweekt kunnen worden, wil men een bepaalde smaak en kwaliteit bekomen. Er wordt finaal gemikt op een hogere toegankelijkheid voor de consument en op de ontwikkeling van een algen-voedingsketen in Europa.


Onderzoeksaanpak

ValgOrize is een Interreg 2 Zeeën project en een internationale samenwerking tussen twaalf wetenschappelijke en commerciële instanties. Eén werkpakket focust op het vinden van de optimale condities voor de productie (kweek) van zeewier en microalgen met een aanvaardbare smaak. De chemische en microbiële veiligheid is een belangrijk deel van dit traject. In andere werkpakketten draait het rond smaaktests: er komt een expert smaak panel dat het smaakpallet van algen objectief in kaart brengt. Eventuele algenreststromen worden getest in voederproeven bij kippen (zero waste). De productieketen van algen worden ten slotte ook bestudeerd qua duurzaamheid -vergelijkbaar met vis (MSC) en aquacultuur (ASC). 


Relevantie/Valorisatie

Valgorize draagt bij tot een grotere kennis rond lokale, kwalitatieve en bioveilige algenkweek, en tot een meer consistente stroom van geproduceerde biomassa. Wij verwachten een toename van de productiecapaciteit en een verhoogde aanvaarding door de consument. De expertise wordt gebundeld in een open kennisplatform en er worden twee demo-productiesites opgesteld. Daarnaast wordt ook een marktonderzoek gedaan, zodat de link kan gelegd worden tussen de producenten, de verkopers en uiteindelijk de consument. Stakeholders worden van in het begin bij het project betrokken om zo de marktacceptatie van algen te bevorderen en de ontwikkeling van de Europese algensector de stimuleren.


Financiering
Collectief 'Eigen Inbreng'
Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeën

Externe partner(s)
HZ University of Applied Sciences
Marine Biological Association
Nausicaa, National Sea Center
North Sea Farm Foundation
Royal Netherlands Institute for Sea Research
Texel Saline BV
ULCO - Université du Littoral Cote d'Opale
Université de lille
University of Greenwich
VITO - Vlaams Instituut Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
zeewaar BV
AcroniemVALGORIZE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/07/1831/03/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • WEFTA 2022

    Bert Coleman (Spreker)

    17-okt.-2022

    Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een congres