Valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis

 • Vanderperren, Els (Projectverantwoordelijke)
 • Polet, Hans (Projectbegeleider)
 • Sys, Kim (Voormalig Onderzoeker)
 • Mondelaers, Koen (Voormalig Onderzoeker)
 • Kinds, Arne (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we de intrinsieke waarde van in België aangelande vis beter (objectiever) vertalen in een faire prijs voor de visser? Deze onderzoeker heeft een praktisch en economisch doel maar behoeft tegelijk wetenschappelijke expertise. De projectdoelstellingen zijn: a. Het organiseren van de traceerbaarheid van de aangelande vis b. Het opstellen van procedures (of toepassen van bestaande procedures) die een goede viskwaliteit waarborgen c. Het opstellen van procedures (of toepassen van bestaande procedures) die een duurzame visserij waarborgen d. Het zichtbaar maken van de eigenschappen van de aanlandingen d.m.v. bvb een kwaliteits- en duurzaamheidsster.

  Onderzoeksaanpak
  VALDUVIS beoogt de ontwikkeling van een helder informatiesysteem binnen de visserijsector waardoor de kwaliteit en duurzaamheid van vers gevangen Vlaamse vis zichtbaar wordt. Hiervoor wordt eerst en vooral onderzocht aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen spreken van een duurzame en kwaliteitsvolle vis. Daarna wordt nagegaan hoe deze eigenschappen binnen de sector het best kunnen worden gecommuniceerd. Dit alles gebeurt in nauw overleg en met voldoende inspraak van de verschillende spelers in de visserijsector binnen zogenaamde participatieve processen.

  Relevantie/Valorisatie
  Gezien de steeds hoger oplopende kosten aan rederszijde en het feit dat de marge onder druk komt te staan door concurrentie van goedkope importvis, is er een noodzaak aan nieuwe valorisatietrajecten voor onze lokaal gevangen vis. De recente hervormingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voorgesteld vanuit de Europese Commissie wijzen in de richting van een verdere ecologische verduurzaming van de visserij. Daarnaast zijn verschillende grote binnen- en buitenlandse retailers vragende partij naar een duurzaamheidslabel voor vis. Dit alles biedt opportuniteiten voor de Belgische visserij. Een veelbelovend traject kan uitgebouwd worden rond verse, duurzaam gevangen vis. Dit traject moet rekening houden met de specifieke situatie van de Belgische visserij, hetgeen buitenlandse initiatieven minder geschikt maakt.
  AcroniemVALDUVIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/1230/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.