Valoriseren van de API-economie voor de Vlaamse agrovoedingssector.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In de bedrijfsvoering van landbouw-, voedings- en toeleveranciersbedrijven – de agrovoedingsketen- staat men in de nabije toekomst voor een belangrijke keuze: een innovatiesprong maken door actief mee te gaan in de datarevolutie, of niet. Momenteel ontdekken een aantal pionierbedrijven (early adopters) reeds de opportuniteiten wanneer er een digitale toegang tot data bestaat die services van aanverwante bedrijven uit hun ecomomische ketting toepasbaar maakt. Allerlei apps combineren data (verkregen via de toegang) met de eigen bedrijfsdata tot kennisrijke tools in functie van nieuwe businessmogelijkheden en een verbeterde bedrijfspositie in de markt.  De ‘API-economie’ vormt een onmisbare stap in zo’n digitaal bedrijfsecosysteem. API staat voor application programming interface, met andere woorden het gaat om het creëren van digitale verkeerswisselaars tussen datasets uit een bedrijf en data-deelsystemen.  
Het project API-economie heeft tot doel om een grotere groep bedrijven in de agrovoedingsketen meer bewust te maken van het strategisch belang van de datarevolutie, en van de technische achtergrond. Die helderheid over de valorisatie van eigen bedrijfsdata en van datadelen kan na de pioniers ook de early majority (voorlopers) over de brug halen. 


Onderzoeksaanpak

We treden in contact met bedrijven om te informeren en te inspireren rond API-economie opportuniteiten. We verspreiden eerste ervaringen van pioniers om het “waarom” duidelijk te  maken. We ondersteunen bedrijven bij het opstellen van een mogelijke digitale bedrijfsstrategie, en bij het opbouwen van hun API-ecosysteem. We identificeren samen met hen specifieke business opportuniteiten. We stellen technische knowhow en organisatorische transitieskills ter beschikking. We creëren transparantie over data-integriteit die technisch wordt ingebouwd in het datadeelsysteem 4.0. We stellen het valorisatieplan zorgvuldig op zodat elke leverbaarheid resulteert in een bijkomende kennisstap bij de doelgroepbedrijven.


Relevantie/Valorisatie

API’s laten bedrijven toe om sneller te innoveren. Het economisch potentieel voor de Vlaamse agrovoedingssector is groot. Maar de wereldwijde API-economie is ook een bedreiging voor het lokale agrovoedingssysteem. API’s kunnen sectoroverschrijdend door vrijwel elke applicatiebouwer worden gebruikt. Nieuwe disruptieve, vaak niet-landbouwgerichte, niet-Vlaamse multinationale spelers staan klaar om API-gebaseerde services uit te rollen in de agrovoedingssector.


Onder andere door een dalend aantal Vlaamse landbouwers staan de Vlaamse agrovoedingsbedrijven onder druk. Niets doen in de sector datadelen en API-economie kan  een verlies betekenen van marktaandeel, van tewerkstelling en van opdrogende nieuwe investeringen. We verwachten dat dit project de urgentie verduidelijkt en de economische win voor aanbieders én gebruikers blootlegt: men kan data als product vermarkten, domeinkennis valoriseren, nieuwe (internationale) distributiekanalen exploreren en nieuwe services ontwikkelen door API-integratie, etc.

AcroniemAPI-ECONOMIE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2028/02/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei niet elders geclassificeerd