Variations in stress responsivity in hens: matching birds to environments

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe valt het welzijn van vrije uitloop hennen te verbeteren door te werken op verenpikken gedrag, op de angst en stress van de dieren buiten en op een een beter gebruik van de uitloopzone? Deze vraag wordt onderzocht in het project CHICKENSTRESS. Doel is om de factoren te identificeren die individuele variatie in gebruik van de uitloop bepalen. De wetenschap evanueert ook de meest veelbelovende methodes om het lange-termijn welzijn van hennen te meten. 


Onderzoeksaanpak

Het project zet een aantal experimenten op met behandelingen die mogelijk leiden tot een verbetering van het welzijn  van leghennen 1) incubatie met een periodieke blootstelling aan licht; 2) levende insectenlarven aanbieden tijdens opfok om voedselzoekgedrag te stimuleren; en 3) levende insectenlarven aanbieden tijdens de legperiode om een betere benutting van de volledige uitloop te bewerkstelligen. Tijdens de legperiode worden de posities van de hennen automatisch in kaart gebracht via radiozenders bevestigd op de kippenrug. Zo wordt het mogelijk om verschillen in benutting van de uitloop  tussen individuen en tussen behandelingen te kwantificeren. De angstigheid, stress-gevoeligheid en gemoedstoestand wordt beoordeeld met verscheidene gedragstesten.


Relevantie/Valorisatie

We verwachten een onderbouwd oordeel van managementoplossingen (de hierboven beschreven behandelingen) die door houders van bio- of vrije-uitloop hennen kunnen worden gebruikt om het welzijn hun  leghennen te verbeteren, met een zo beperkt mogelijk economische verlies. De kennis over individuele verschillen in gebruik van de uitloop is ongetwijfeld nuttig voor toekomstig onderzoek en toepassingen. Als er werkbare methodes voor een beter benutte buitenloop in voege komen heeft dit een impact op miljoenen dieren, gezien het feit dat de vraag naar diervriendelijk geproduceerde eieren nog elk jaar toeneemt. 


Financiering
EU H2020
AcroniemCHICKENSTRESS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22