Verduurzaming van de Belgische visserijvloot via de wetenschappelijke begeleiding en ondersteuning van het transitietraject en individuele reders en voorbereiding volgende drie-jaren traject.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In het Visserij Verduurzaamt Support project wordt de Belgische visserijsector door  ILVO begeleid richting duurzaamheid via een wetenschappelijk onderbouwd verbetertraject. Gebaseerd op duurzaamheidsindicatoren uit het VALDUVIS-systeem krijgen individuele reders een persoonlijk begeleidingstraject. Bovendien worden de vorderingen van de hele vloot opgevolgd en worden de methodes waarop de indicatoren gebaseerd zijn verbeterd.


Onderzoeksaanpak

We gebruiken de duurzaamheidsbeoordelingen van het VALDUVIS-systeem om verder te werken aan de verduurzaming van de Belgische visserijvloot via de begeleiding van individuele vaartuigen via een verbetertraject en via de voorbereidingen te treffen voor het volgende drie-jaren transitietraject (nieuwe drempelwaarden, aangepaste indicatoren en evaluaties van de vorderingen van de Belgische visserijvloot op vlak van duurzaamheid).


Relevantie/Valorisatie

Dit project steunt opnieuw op de nauwe samenwerking tussen de Rederscentrale en ILVO om het engagement van de sector te boetseren tot veranderingen. Nu 52 reders ingeschreven zijn in het collectieve verbetertraject voor de Belgische visserijsector (Visserij Verduurzaamt) start een periode van drie jaar waar reders kunnen werken aan hun duurzaamheidsscore om de streefwaarde van 60 te behalen.  Bovendien werden in MaViTrans (2017-2019) de eerste stappen gezet richting de realisatie van een volwaardige markterkenning ‘Visserij Verduurzaamt’. Dit wordt verder uitgewerkt in het project van de Rederscentrale ‘ Visserij Verduurzaamt Market’

AcroniemVISSERIJ VERDUURZAAMT - SUPPORT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1931/12/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.