Veredeling Engels raaigras

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
ILVO ontwikkelt nieuwe rassen van Engels raaigras via een langlopend veredelingsprogramma, met het doel om volgende nuttige genetische eigenschappen in te kruisen: een hoger opbrengstvermogen, een betere (verterings)kwaliteit, een performantere capaciteit om toegediende nutriënten (bemesting) te benutten, een lagere ziektegevoeligheid, een betere persistentie (overleving op de weide), een grotere droogtetolerantie. Grasland beslaat in Vlaanderen 40% van het landbouwareaal. Het overgrote aandeel daarvan zijn weilanden die begraasd worden. De belangrijkste grassoort die hierbij ingezaaid wordt is Engels raaigras. Inzaaien van steeds betere grasrassen leidt tot hogere melk- en vleesopbrengsten bij een gelijkblijvende input van meststoffen.


  


 

Onderzoeksaanpak
Om rassen te creëren die beantwoorden aan al de genoemde kenmerken selecteren we genotypen met de gewenste eigenschappen en recombineren we ze in nieuwe rassen. De evaluatie van de nieuwe combinaties gebeurt via opbrengstproeven op het veld. We organiseren ziekte-infectieproeven in de serre. We analyseren het gras chemisch. De eigenschappen die we willen optimaliseren via het veredelingsprogramma worden door de jaren heen bijgestuurd of uitgebreid door nieuwe behoeften uit de landbouwpraktijk, de maatschappij en het klimaat. Hogere opbrengst en persistentie blijven primordiaal. Een betere ziekteresistentie leidt tot een hogere grasopname door het vee. Een hoger suikergehalte in het gras draagt bij tot lagere stikstofverliezen naar het milieu. Door de klimaatsveranderingen zijn ook rassen nodig die beter bestand zijn tegen langdurige droogtes.


 

Relevantie/Valorisatie
Engels raaigras is een belangrijk gewas voor de Vlaamse landbouw. ILVO specialiseert zich als openbare wetenschappelijke instelling in de veredeling van gewassen die minder aandacht genieten van de commerciële veredelingsbedrijven en die toch een aanzienlijke meerwaarde kunnen bieden voor een grote deelsector in de Vlaamse landbouw. Aan de basis van succesvol veredelingswerk van een bepaald gewas ligt een uitgebreide kennisopbouw en expertise (genetische kennis, teelttechniek, …) die steunt op tientallen jaren van onderzoek. Via het veredelings- en kruisingswerk worden nieuwe en betere cultivars van Engels raaigras ontwikkeld. De introductie van deze nieuwigheden en de commercialisatie van ervan komen ten goede aan de maatschappij, het milieu en de sector.


 
AcroniemENGELSGRAS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/02 → …