Veredeling gazongrassen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoeksproject focust op het veredelen van Engels raaigras en van Roodzwenkgras als optimaal gazongras.  Burgers wensen dat hun gazon het hele jaar door fris en groen blijft. Sommigen willen er op sporten of spelen zonder het risico op kale plekken, anderen verkiezen een siergazon als een tapijt. Engels raaigras komt vlot op, heeft een goed herstelvermogen en vormt een dichte zode die bestand is tegen betreden en bespelen. Roodzwenkgras kenmerkt zich door een eerder trage groei, een goede schaduwtolerantie en verdraagt het zeer kort maaien. Voor een gazongras zijn ook volgende kenmerken van belang:  een goede tolerantie tegen kroonroest, voetrot, sneeuwschimmel en rooddraad. Het doel van de veredeling bij beide soorten is het combineren van zo veel mogelijk goede eigenschappen in één ras. De voorkeur van de gebruiker, de gebruiks-, bodem- en uitbatingsomstandigheden bepalen de keuze van de grassoort.

  Onderzoeksaanpak
  We scoren individuele planten en klonen van beide rassen. Met de beste klonen voeren we jaarlijks een honderdtal kruisingen uit. Deze zaaien we uit in observatieveldjes. We beoordelen ze op kleur, groei, persistentie, bladfijnheid, zodedichtheid, wintervastheid, droogtetolerantie en ziekteresistentie.  Voor het belangrijkste kenmerk bij Engels raaigras, het herstelvermogen, worden de veldjes betreden met een speciaal ontworpen betredingsmachine. Omdat ook de zaadproductie een steeds belangrijker kenmerk is, worden de gazongrassen ook in zaadproductieproeven opgenomen.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project heeft reeds geleid tot succesvolle marktintroductie. Drie cultivars van Engelse raaigras en twee cultivars van Roodzwenkgras zijn op rassenlijsten ingeschreven en worden door de mandatarissen vermarkt.  Eén nieuwe cultivar van Engels raaigras presteert prima in de Duitse rassenproeven en scoort ook zeer hoog in zaadproductie. Nieuwe beloftevolle cultivars worden verder getest.


   
  AcroniemGAZON
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.