Veredeling groenbedekkers

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In dit project veredelt ILVO kruisbloemige groenbedekkers waaronder gele mosterd, bladrammenas, bladkool en voederraap. Daarnaast evalueren we het potentieel van nieuwe gewassen als groenbedekker. Groenbedekkers zijn agronomisch en ecologisch waardevol: ze verbeteren het organische stofgehalte in de bodem, verhinderen de uitspoeling van nutriënten, bevorderen de bodemstructuur, beschermen de bodem tegen erosie en reduceren problemen met aaltjes in hoofdteelten.
 

Onderzoeksaanpak
De meeste kruisbloemige groenbedekkers worden veredeld via familieselectie. Belangrijke veredelingskenmerken zijn een goede jeugdgroei, bodembedekking en gewasontwikkeling, een late bloei, en aaltjesresistentie bij gele mosterd en bladrammenas. Binnen dit programma evalueren we diverse groenbedekkers op hun landbouwkundige waarde in veldproeven. Het beste materiaal leidt na meerdere generaties van selectie tot nieuwe kandidaat rassen klaar voor aanmelding en commercialisering. 

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe rassen die zullen bijdragen aan een verhoogd gebruik van multifunctionele groenbedekkers in Vlaanderen. Dit zal niet alleen bijdragen aan een duurzamere landbouw (door minder nutrientverliezen, een verhogde bodemvruchtbaarheid, e.a.), maar ook positieve effecten hebben op de biodiversiteit (wilde bestuivers, akkervogels en ander wild). 

AcroniemGROENBEMESTERS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/12 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Fytopathologie
  • Gewaswetenschappen
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.