Veredeling groenten

 • De Clercq, Hervé (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Wij ontwikkelen nieuwe rassen van prei, selder, peterselie, schorseneer en rapen, allemaal vollegrondsgroenten waarvoor de producenten en de groentesector interesse tonen. We evalueren voor elke soort welke selectiemethodes uit de kruisingsveredeling meest geschikt zijn. Kan hybride veredeling toegepast worden? Zijn voor bepaalde ziekten en plagen resistenties te vinden en in te kruisen? Welke zijn de actuele en meest relevante selectiecriteria voor deze groentesoorten? Opmerkelijk in dit onderzoeksproject is de intensieve samenwerking tussen het onderzoeksinstituut ILVO en de praktijk (de sector). Zij zitten a.h.w. mee in de cockpit.  Wij streven naar meer keuze aan oogstzekere en duurzame rassen, om zo de teelt van voornoemde groenten veilig te stellen in Vlaanderen.


   

  Onderzoeksaanpak
  Wij definiëren voor iedere groentesoort aangepaste selectiecriteria en veredelingsmethodes. De groenten worden vergelijkbaar met de praktijk geteeld, in het veld beoordeeld en bij de oogst kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd. We houden de input aan pesticiden bewust laag om zo de natuurlijke weerstand van de plant naar voor te laten komen en te kunnen selecteren. Enkel met de beste lijnen of families wordt er verder gekruist. De selectiecriteria zijn voornamelijk een hoge ziektetolerantie, een uniform gewas en plantkwaliteiten die aangepast zijn aan het marktsegment. Een deel van het onderzoek richt zich naar de beste manier om een ras samen te stellen, hetzij via lijnen, families of hybridevorming.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Voor de tuinbouwsector zijn de vollegrondsgroenten van groot economisch belang. Zowel de verse markt (veilingen) als de diepvriesindustrie zijn vragende partij voor de ontwikkeling van aangepaste rassen aan tal van teeltperiodes en teeltwijzen. Via dit project zijn er in de groentesoorten prei, selder, peterselie en schorseneer reeds nieuwe rassen ontwikkeld en op de markt gebracht. In het kader van de verduurzaming van de land- en tuinbouw focussen we permanent op rassen die met minder input van chemicaliën te telen zijn. Daarnaast biedt dit project perspectieven om via innovatie nieuwe afzetmarkten voor groenten te veroveren.


   
  AcroniemGROENTEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.