Veredeling industriële cichorei

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
In cichorei, meerbepaald in de wortel, zit het reservekoolhydraat inuline, een voedingstechnisch interessant product.  Voedingsbedrijven gebruiken inuline (een keten van fructosemoleculen met op het einde een glucosemolecule) als prebiotische voedingsvezel in zuivelproducten en gebak.  Via veredeling streven we naar cichoreivariëteiten met een maximale inuline-opbrengst per ha en goede vezeleigenschappen. De inuline-opbrengst van een cichoreiveld is het resultaat van de wortelopbrengst en het inulinegehalte. De kwaliteit van de inuline wordt bepaald door de ketenlengte en de afwezigheid van vrije suikers. De potentiële wortelopbrengst is niet alleen genetisch bepaald, maar hangt ook af van de groeiduur en de wortelvorm. Koude tijdens de oogstperiode leidt tot afbraak van de inulineketens en verminderde vezelkwaliteit.


 

Onderzoeksaanpak
Om de wortelopbrengst te verhogen trachten we stabiele hybride rassen te ontwikkelen op basis van zelfincompatibiliteit of  mannelijke steriliteit. De groeiperiode verlengen we op twee fronten: Selectie naar schieterresistentie en vlotte jeugdgroei maakt dat er vroeger kan gezaaid worden. Selectie naar persistentie en gezondheid van het blad maakt dat het gewas langer doorgroeit. Selectie op wortelvorm voorkomt rooiverliezen. Ontwikkeling van herbicideresistente rassen helpt de boer bij de onkruidbeheersing. Recurrente selectie op het inulinegehalte en de inulineketenlengte na het toepassen van een koudestress op de wortels leidt tot een betere inulinekwaliteit.


 

Relevantie/Valorisatie
België is  's werelds grootste cichoreiverbouwend en -verwerkend land en heeft een traditie in de teelt van cichorei. De cichorei behoort tot een plantenfamilie (samengesteldbloemigen) die tot vandaag nog weinig in de vruchtwisseling voorkomt. De teelt kan de diversiteit verhogen.  De consumptie van inuline draagt bij tot de volksgezondheid. De belangrijkste output van het cichoreiveredelingsprogramma zijn nieuwe cultivars met een meerwaarde voor de teler en de verwerkende industrie. Het verhogen van de opbrengst garandeert de boer een goed inkomen en de industrie een aantrekkelijke grondstof. De kwaliteitsverbetering verhoogt de verwerkingsefficiëntie. Via de veredeling worden tevens nieuwe technologieën (vb . asymmetrische protoplastfusie) gevaloriseerd.


 
AcroniemCICHOREI
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/99 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Productie van landbouwgewassen niet elders geclassificeerd
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.