Veredeling rode klaver

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Rode klaver is een meerjarig, eiwitrijk gewas dat door zijn capaciteit om stikstof te fixeren de bodemkwaliteit verbetert. Het gewas heeft echter een lage persistentie en is gevoelig aan een aantal ziekten, waaronder meeldauw (Erysiphe trifolii), klaverroest (Uromyces trifolii) en klaverrot (Sclerotinia trifoliorum). Het doel van dit programma is via klassieke veredeling nieuwe rassen te maken die een hogere opbrengst hebben, ziekteresistenter zijn en meerdere jaren kunnen overleven op het veld. Daarnaast trachten we de zaadopbrengst van het gewas te verhogen.

 

Onderzoeksaanpak
Er wordt veredeld via familieselectie. Planten uit verschillende rassen worden met elkaar gekruist en er wordt geselecteerd op biomassaproductie, ziekteresistentie en zaadopbrengst. Na drie cycli van intense selectie combineren we elitefamilies in nieuwe kandidaatrassen. In veldproeven worden diverse rassen en kandidaat rassen vergeleken op opbrengst en persistentie. Voldoende productieve kandidaatrassen worden aangemeld en gecommercialiseerd.

 

Relevantie/Valorisatie
Onderzoeksresultaten vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe, betere cultivars die ten goede komen aan de landbouwsector, inclusief de biologische landbouw. Dit kan bijdragen aan een veralgemeend gebruik van rode klaver, wat de gewasdiversiteit in Vlaanderen zal verhogen en onze afhankelijkheid van stikstof kunstmest en geïmporteerde eiwitgewassen vermindert.

 
AcroniemRODEKLAVER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/12 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Fytopathologie
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen