Veredeling rode klaver

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Rode klaver is een meerjarig, eiwitrijk gewas dat door zijn capaciteit om stikstof te fixeren de bodemkwaliteit verbetert. Het gewas heeft echter een lage persistentie (overleving op de weide) en is gevoelig aan een aantal ziekten. Het doel van dit programma is via klassieke veredeling nieuwe rassen te maken met een hogere opbrengst, een verbeterde persistentie, en een betere ziekteresistentie, in het bijzonder tegen klaverrot (Sclerotinia trifoliorum). Daarnaast trachten we de zaadopbrengst van het gewas te verhogen.

 

Onderzoeksaanpak

Er wordt veredeld via familieselectie. Wij selecteren uit een grote groep planten uit verschillende rassen en populaties de beste planten. Deze worden met elkaar gekruist, de zaden worden geoogst, opnieuw uitgezaaid en we selecteren opnieuw in het nageslacht. Na een drietal cycli van intense selectie combineren we elitefamilies in nieuwe kandidaatrassen. Deze evalueren we dan in opbrengstproeven, om na te gaan of deze kandidaatrassen voldoende verbetering bevatten. Voldoende productieve kandidaatrassen worden aangemeld in officiële rassenproeven en gecommercialiseerd.


Relevantie/Valorisatie
Onderzoeksresultaten vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe, betere cultivars die ten goede komen aan de landbouwsector, inclusief de biologische landbouw. Dit kan bijdragen aan een veralgemeend gebruik van rode klaver, wat de gewasdiversiteit in Vlaanderen zal verhogen en onze afhankelijkheid van stikstof kunstmest en geïmporteerde eiwitgewassen vermindert.

 
AcroniemRODEKLAVER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/12 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Fytopathologie
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen
  • Plantengenetica