Veredeling rode klaver

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Rode klaver is een meerjarig, eiwitrijk gewas dat door zijn capaciteit om stikstof te fixeren de bodemkwaliteit verbetert. Het gewas heeft echter een lage persistentie en is gevoelig aan een aantal ziekten, waaronder meeldauw (Erysiphe trifolii), klaverroest (Uromyces trifolii) en klaverrot (Sclerotinia trifoliorum). Het doel van dit programma is via klassieke veredeling nieuwe rassen te maken die een hogere opbrengst hebben, ziekteresistenter zijn en meerdere jaren kunnen overleven op het veld. Daarnaast trachten we de zaadopbrengst van het gewas te verhogen.


 

Onderzoeksaanpak
Er wordt veredeld via familieselectie. De basis van het veredelingsprogramma is een uitgebreide collectie met genetisch divers materiaal. Diverse families worden met elkaar gekruist en enkel de beste planten uit de beste families worden geselecteerd. Hierbij hebben we aandacht voor opbrengst, ziekteresistentie en zaadopbrengst. Na twee tot drie cycli maken we groepen van een vijftal elite families om een nieuw ras op te bouwen. De opbrengst van dit ras wordt dan eerst nog vergeleken met standaardrassen in een productieproef, en als ze voldoende hoog is wordt het ras aangemeld en gecommercialiseerd.


 

Relevantie/Valorisatie
Onderzoeksresultaten vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe, betere cultivars die ten goede komen aan de landbouwsector, inclusief de biologische landbouw. Dit kan bijdragen aan een veralgemeend gebruik van rode klaver, waardoor onze afhankelijkheid van stikstof kunstmest en geïmporteerde eiwitrijke gewassen daalt.


 
AcroniemRODEKLAVER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/12 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Fytopathologie
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen