Veredeling van azalea

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Op welke wijze kunnen de sierteeltdeskundigen van ILVO ervoor zorgen dat de azaleaveredeling en de nieuwe cultivars (als resultaat van veredeling) beantwoorden aan de vragen van de Vlaamse azaleasector? Hoe kan de genendatabank voor azalea op ILVO (de grootste ter wereld) een ondersteuning zijn voor innovaties? ILVO heeft een jarenlange traditie in de veredeling van azalea’s. Vanaf 2008 gebeurt dat in nauwe samenwerking met de Belgische telersvereniging Azanova cvba. Dit is een samenwerking van 21 productiebedrijven die actief participeert in de veredeling. De selectie richt zich hoofdzakelijk op de ontwikkeling van cultivars met een duidelijk toegevoegde waarde zoals nieuwe bloemvormen, geur, ziekteresistentie. Voor selectie naar ziekteresistentie wordt gebruik gemaakt van door ILVO ontwikkelde biotoetsen.

Onderzoeksaanpak
Het selectieproces gebeurt in verschillende fases. Fase 1 omvat de keuze van ouderplanten (uit de omvangrijke azaleacollectie),  uitvoeren van de kruisingen en een eerste selectie binnen de zaailingpopulaties. In de tweede fase wordt geselecteerd op kloonniveau waarbij de weerhouden genotypes steeds nauwkeuriger en op meer diverse kenmerken worden beoordeeld. In deze fase worden de selecties ondermeer getest op ziektegevoeligheid. In  de derde fase of de pre-commerciële fase worden de kandidaat-cultivars op een commercieel bedrijf onder verschillende teeltomstandigheden en in verschillende potmaten geteeld. Bloeiproeven worden op verschillende data uitgevoerd en uitbloei onder huiskameromstandigheden wordt bekeken. Na het doorlopen van dit gehele selectieproces volgt de marktintroductie.

Relevantie/Valorisatie
De samenwerking van Azanova met het ILVOveredelingsprogramma heeft reeds geleid tot effectieve marktintroducties van cultivars, met een bijhorende marketingstrategie. Dit versterkt de reputatie van de Vlaamse azaleasector wereldwijd. De productie en vermarkting van de ontwikkelde nieuwigheden gebeurt door de leden van Azanova. Om de producten herkenbaar in de markt te brengen worden deze geteeld in een herkenbare (zilvergrijze) pot en worden ze gepromoot onder de naam AIKO®. AIKO® azalea’s hebben unieke gevulde bloemen. Ze bestaan reeds in het wit, roze en rood.  Meer informatie omtrent deze nieuwe cultivars is te vinden op http://www.azanova.be.
AcroniemAZANOVA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/08 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.