Veredeling van kelp voor efficiënt en duurzaam gebruik van mariene bronnen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Breed4Kelp2Feed initiëert de veredeling van suikerwier (Saccharina latissima, een bruinwier) voor duurzame productie met hoge opbrengst. Naast het gebruik voor voeding, voeder en waardevolle biochemicaliën, draagt cultivatie van suikerwier bij aan de koolstofsequestratie in de oceanen. Cultivatie van suikerwier breidt wereldwijd snel uit, en Noorwegen, met haar extreem lange kustlijn en aquacultuurindustrie, heeft een enorm potentiëel voor waardecreatie door suikerwiercultivatie. Momenteel worden enkel natuurlijke populaties van suikerwier gecultiveerd in Noorwegen, en er is nog veel potentiëel om genetische variatie te exploreren voor de productie van materiaal met verbeterde eigenschappen, zoals hogere groeisnelheid en biomassaproductie, hoger eiwitgehalte, resistentie voor epifyten of pathogene organismen, lage concentraties van jood of andere mineralen.


Onderzoeksaanpak

Onze doelstellingen zijn : 1) ontwikkelen van triploïde en steriele sporofyten van suikerwier, 2) identificeren van het meest optimale veredelingsprogramma voor suikerwier, 3) de haalbaarheid en uitkomsten testen van een simpel veredelingsprogramma gebaseerd op lokale populaties, en 4) opbouw van kennis rond genetica van suikerwier.


 


Relevantie/Valorisatie

Genetische verbetering was instrumentaal voor de opbouw van een kost-effectieve zalmindustrie in Noorwegen, en veredeling van suikerwier zal waarschijnlijk een vergelijkbare rol spelen in de toekomst van de aquacultuurindustrie. Suikerwieren zijn belangrijke habitat-vormende soorten in mariene ecosystemen, en indien nodig zullen we maatregelen ontwikkelen en implementeren die mogelijke schadelijke effecten inperken van suikerwiercultivatie op natuurlijke suikerwierpopulaties. Een van die strategiën is de ontwikkeling en cultivatie van een steriel (niet-reproductief) suikerwier die niet kan hybridiseren met natuurlijke populaties.

AcroniemBREED4KELP2FEED
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1831/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.